joi, 28 aprilie 2011

Comuniștii nu sîntem atei și nici ne-credincioși !

Tuburile digestive dotate cu sex care își laudă starea proprie de sclavie și depun eforturi demențiale pentru a-i înrobi și pe alții se recunosc de la prima vorbă: ei sînt telectualii pentru a căroe instrucție popoarele consumă imense fonduri și energii. Dar tuburile macerează la nesfîrțit și nu se opresc nici cînd fac sex, căci acestea sînt singurele lor activități specifice.
Spre deosebire de ei, oamenii simpli, atinși de ciuma religiei, împrăștiată asupră-le de către primii, tac închiși în sine, zăvorîți în indignare și repulsie pentru nedreptățile și răutățile fără limite patronate de dumnezăul stăpînilor și de fauna lui sălbatică, pe care adesea le înjură copios și cu satisfacție suverană...
Unii, în special dintre cei cu licențe, chiar și bogătași, nemaiputînd face pe proștii la nesfîrșit și simțindu-se înjosiți de practicile religioase înjositoare și jefuitoare, se declară a-teu, atei, îndepărtîn du-se de gunoiul religios lipit de esența lor umană, descalificînd-o.
Nefiind adepții robiei religioase, comuniștii au fost considerați atei, așa cum și ei înșiși se proclamă, ceea ce nu este firesc; noi, comuniștii, nu sîntem atei, ci oameni liberi ! Doar telectualilor religioși le lipsesc părțile esențiale specifice speciei, care fac diferența specifică față de genul proxim, posedînd numai ce este comun tuturor speciilor care se hrănesc și se înmulțesc.
Nouă, comuniștilor, nu ne lipsește nimic, oricum nu ne lipsește teul și, deci, este impropriu să ni se spună ”atei”; noi sîntem oameni liberi și nu ne definim, nu ne putem defini, prin ceea ce ne lipsește. Gărăitorii religioși nu pricep că teul, indiferent ce nume poartă, este o creatură istorică, apărută în diferite stadii de evoluție a comunităților, iar în unele comunități nu a apărut niciodată; chiar în ultimele decenii au fost descoperite comunități ale speciei Om, cu existență total izolată, neatinse de ciuma ciumelor - religia. De ce să le spunem acestora a-tei ? N-ar trebui să le spunem și a-coadă, a-coarne, a-hăripi ?!?!?
Așadar, științific este să definim orice obiect (în sens filozofic sau gramatical) prin ceea ce are, ci nu prin ceea ce nu are; concluzionînd, repetăm: comuniștii sîntem oameni liberi, ci nu atei !
Am enunțat deja în titlu că nu sîntem ne-credincioși (și, cu atît mai mult ne-ortodocși, dacă referința se face la cea mai spurcată ramură a tuburilor digestive dotate cu sex de culoare evreiască !) Ciumații înrobitori întru patima Spîrcului evreiesc au acaparat cel mai înalt atribut al Omului Liber, esențial definitoriu pentru Poporul Dac, mînjindu-și, fără niciun drept și fără nicio acoperire, tubul sexo-digestiv cu vorbele cel mai înalt definitorii pentru comuniști: credință și credincios, căci aceste tuburi nu mai știu și nu au cum să priceapă că termenul credință înseamnă devotament, loialitate față de Popor, ne-trădarea conducătorului și a Cauzei, ci nu supunerea față de o creatură străină și spurcată ! Credincios este omul liber gata de orice sacrificu și de jertfă pentru Popor, pentru Cauză, pentru conducător (toate proprii, ale sale; cînd le dedică altora, devine inamic: trădător). Oamenii Liberi, comuniștii, sînt primii îndreptățiți a fi caracterizați prin Credință, ei sînt, astfel, total credincioși (ci nu ne-credincioși),
cum au exemplu desăvîrșit în Eroul-Martir Național, Președintele-cel-Mare, Nicolae Ceaușescu, asasinat mișelește de sexo-tuburi digestive, Starea de Om Liber, Credincios Patriei și Poporului nu trebuie argumentată și documentată; ea există, căci nimicul, inexistentul nu trebuie combătute; ele nu există.
Astfel, se înșeală și pierd vremea cei care fac asociații de atei, menite să sporovăiască la o cafea blasfemică ori se zbat și mor încercînd să demonstreze că nimicul (de exemplu dumnezeu) nu există ! Faceți, stimabililor atei, organizații de Partid al Oamenilor Liberi, deci al comuniștilor, cuceriți Puterea și nu veți mai fi nevoiți să asudați ”fruntea voastră galbenă ca ceara” combătînd ... nimicul ! Numărați clădirile construite din sacrificiul dv (plus jefuirea noastră, prin intermediul Statului despotic) în fiecare sat și oraș, aflînd astfel că în Romînia acționează, pentru demolarea Neamului, a Libertății și Credinței, aproape 19.000 de cîrciumi-biserici, în vreme ce nu există decît 4.700 de Școli -Altare Naționale- în continuă degradare și anti-formatare, transformate în troițe anti-naționale, anti-științifice, anti-morale, anti-educative, adevărat harapnic de dresaj anti-uman...
Moarte înrobirii religioase ! Trăiască Omul Liber ! Trăiască Socialismul !
28 aprilie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

luni, 25 aprilie 2011

Tuburi digestive dotate cu sex

Unii dintre cunoscuți (care nu mă cunosc !) m-au contactat la telefon sau prin internet, transmițăndu-mi urări cu ocazia ”învierii” Spîrcului ! De regulă aceștia sînt peceriști care erau în stare să te omoare -și chiar acționau, cu cele mai perfide metode- dacă, atunci cînd guvernau țara în numele propriu, ci nu ca acum, sub pseudonime, aflau de cineva care, slab la cunoaștere și, deci, ușor de robit, accepta mizerabile proceduri de îndobitocire (botez, cununie, diverse smințiri, înmormîntare cu smintitori) sau că, ceea ce era și mai grav, s-ar fi dus la cîrciumile speciale zămislite pentru înrobirea sau menținerea în Robie a Omului (numite biserici)...
Unii dintre ei perorează -exact ca la învățămîntul politico-ideologic, cînd ticăloșii ne dresau cum să ne îndobitocim sub deșănțatul cult al personalității- ne șfichiuie pentru că nu ne unim, nu ne armonizăm, nu renunțăm la particularități, ambiții și orgolii, ca să facem -în sfîrșit !- un mare partid comunist, sau o mare ”mișcare” cum ar fi cea ... socialistă (care -și acest gînd ei nu-l mai spun- să nimicească total și definitiv vocația spre Eliberare națională, Libertate socială și Dezrobire spirituală a singurilor Sfinți fără ghilimele - Muncitorii și Țăranii.
Acești pretinși comuniști nu sînt decît, ca orice entitate religioasă, tuburi digestive dotate cu sex, cum excepțional a scris un strălucit exemplu confirmativ, cel mai însemnat autor romîn de nenumărate cărți zămislite întru defăimarea și ponegrirea Poporului Dac - Pavel Coruț- în ”Mîntuirea de după cumplita rătăcire”(editura proprie, 2009).
Le-am răspuns și o repet aici, cu mulțumirea pentru salutări, că dumnealor nu au nimic comun cu partidul comuniștilor, ci doresc doar să aibă din nou sub șezuturi tronuri de aur și pe frunte coroană cu spice de grîu împanglicate cu însemnele PCR, ca să ne poată trimite pe noi, ceilalți, la închisorile politice, cum au făcut din 1945 și pînă la 25 aprilie 95 (2011) !
Sictir !
Moarte Robiei religioase ! Trăiască Libertatea, ca Oameni și ca Țară !
Trăiască Socialismul !
25 aprilie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

luni, 18 aprilie 2011

Mesaj pentru Cuba Eroică

Tovarășe J.L. Forneo,

În numele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) din Romînia, vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru imensa bucurie și rarissima satisfacție -pe care ni le-ați oferit, cu amabilitate- de a vedea grandioasa manifestație prilejuită de aniversarea a 50 de ani de la Victoria Cubei Eroice, de la Playa Giron !

Am retrăit momentele de înalt entuziasm de acum 50 ani cînd, cu întreaga existență afectivă și mentală, eram prezent la Playa Giron și vibram cu fiecare celulă pentru succesul luptei Poporului Cubanez împotriva invadatorilor mercenari, organizați, dotați și susținuți de imperialiștii barbari și fasciști care conduc bastionul Barbariei Mondiale - USA.

Ne-am bucurat atunci, într-o explozie fără margini, ca și acum și păstrăm în inimi și în minte ca pe cea mai luminoasă icoană, figura eroică a marelui Comandant, tovarășul Fidel Castro Ruz.

Am revăzut, după zeci de ani de mizerie din televizoarele noastre, mulțimi de zeci de mii, sute de mii și milioane de oameni fericiți; aceștia formează Eroicul Popor Cubanez, fericit pentru că este Liber, într-o țară victorioasă, în ciuda barbariei care o amenință constant...

Trăiască Fidel ! Trăiască Raul ! Trăiască Partidul Comunist din Cuba ! Trăiască Cuba Eroică ! Cu așa exemple, VENCEREMOS !

18 aprilie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

vineri, 8 aprilie 2011

Suprema crimă anti-umană: publicarea bibliei pentru copii !

Posturile de stat ale Televiziunii transmit deșănțate anunțuri cinice despre publicarea unei ”biblii pentru copii”, aceștia -și părinții lor- fiind ademeniți să o cumpere și să o citească, în scopul, evident, de a-i transforma pe cititori în Robii bazaconiilor evreiești, cu arhicunoscutele personaje din cea mai oribilă faună imaginată de minți bolnave...
O asemenea înrobire vine în flagrantă și profundă contradicție cu textele și spiritul normelor legale naționale, europene și internaționale care nu permit asemenea monstruozități împotriva copiilor.
De aceea, cerem autorităților respective competente, inclusiv Parchetului, să se sesizeze de îndată și să stopeze batjocorirea copiilor, să interzică asemenea ucigașe maculaturi otrăvitoare, dispunînd tragerea la răspundere penală a autorilor.
Moarte otrăvirii religioase a copiilor ! Jos cu otrăvitorii !
8 aprilie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU