sâmbătă, 31 ianuarie 2009

Cuvînt la Mormîntul Preşedintelui

Stimaţi tovarăşi,
Ca în fiecare an,de Ziua Demnităţii Naţionale, 26 ianuarie -ziua naşterii lui Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste Romînia, asasinat mişeleşte în decembrie 1989- ne întîlnim la Mormîntul sfînt al Neamului nostru pentru a-i cinsti memoria celui mai de seamă dintre conducătorii Poporului Dac din toată istoria cunoscută, de peste şapte-opt milenii.
În calitate de Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Cinstirea Memoriei Preşedintelui-cel-Mare, precum şi ca Preşedinte al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), exprim sentimentele de profundă preţuire şi de respect, din partea marii majorităţi a populaţiei ţării şi în primul rînd din partea claselor sociale exploatate, cele fundamentale ale poporului nostru -clasa muncitoare şi ţărănimea- pentru cel mai de seamă conducător din istoria poporului nostru !
În timpul regimului democrat, sub conducerea Preşedintelui Nicolae Ceauşescu, am avut cele mai mari realizări din întreaga noastră istorie, iar prezenţa noastră aici, în ziua naşterii sale, exprimă această convingere a celor mulţi, a întregului popor, cu excepţia ciocoilor pecerişti care au degradat Socialismul, l-au trădat apoi şi, după asasinarea Preşedintelui şi autodizolvarea în fapt a partidului, au trecut la construirea Capitalismului şi susţinerea Imperialismului şi a Terorismului Internaţional de Stat, de sub comanda cercurilor teroriste şi fasciste care se află la conducerea USA şi Angliei, state care -cu concursul altora, inclusiv Romînia- ară alte ţări cu bombe, pentru a le transforma în colonii, gropi de gunoi şi baze militare pentru atacuri agresive, în diferite părţi ale lumii.
Liberă şi independentă pînă în 1989, cunoscînd cel mai mare avînd în dezvoltarea generală, cu cel mai înalt nivel de trai real din lume, pentru întreaga populaţie a ţării, Romînia a devenit astăzi o adevărată colonie a banditismului economic imperialist, o groapă de gunoi a Europei şi a lumii, bază militară pentru terorismul internaţional de stat, o provincie din ce în ce mai sărăcită a noului Imperiu Cotroman Romano-German de la Strasbourg, cu oameni care au început să cunoască esenţele vieţii capitaliste: şomajul, sărăcia, cerşetoria, violenţele de tot felul, exploatarea crîncenă, foametea, sclavia, cu vînzarea femeilor pentru consum şi a copiilor de tăiat pentru organe, umilinţa generală ca persoane, popor şi stat ...
Acestea sînt resorturile care îi îndeamnă pe oamenii muncii să vină, chiar şi în ciuda condiţiilor neprielnice, cum este ploaia de astăzi, la Mormîntul sfînt pentru a-şi cinsti pe marele conducător, Eroul-Martir din decembrie 1989. De aceea ne considerăm insultaţi cînd aşa-zisa presă ne numeşte "nostalgici"; noi nu sîntem nostalgici, căci nu am avut funcţii, nici privilegii, nici îmbuibări ca ciocoii pecerişti -cum am scris şi în fluturaş- ci am primit răsplată dreaptă pentru munca noastră nobilă şi înnobilatoare prestată în timpul regimului democrat, în folosul ţării, al familiilor noastre şi al fiecăruia, pentru care milităm cu hotărîrea de a înlătura contrarevoluţia şi a relua construirea Socialismului.
De aceea ne aflăm aici, în locul unde am stabilit, deliberat, că ar exista Mormîntul devenit sfînt al Preşedintelui-cel-Mare, deşi avem informaţii că în altă localitate (margine a ei) ar exista, în realitate, mormîntul Preşedintelui şi al soţiei sale.
Nu am venit să-l plîngem pe Preşedinte -dînsul rămîne cea mai luminoasă figură din istoria poporului nostru- ci să-l cinstim, să ne exprimăm respectul şi preţuirea cu care ne-a îndatorat prin viaţa sa dăruită nouă, prin moartea sa eroică, să exprimăm clar satisfacţia istorică pe care am avut-o datorată întîmplării fericite că am avut un asemenea conducător ! Regretăm că unii dintre noi nu înţeleg sau nu-şi exprimă corect sentimentele pozitive de care sînt animaţi, confundînd deplorabil pe Marele Erou-Martir cu inventate personaje ale altor locuri şi timpuri, ridicole ori scabroase, cu menire exact opusă celei a Preşedintelui nostru; nu pentru aceasta am gîndit noi locul şi momentul, ci pentru a avea aici un reper de lumină şi cutezanţă, un far spre care să ne orientăm aspiraţiile, limpezirile, acţiunile de reorganizare a mişcării comuniste şi în special a Partidului Comuniştilor, care va fi stegarul luptei organizate pentru înlăturarea contrarevoluţiei şi reluarea construirii societăţii democrate - Socialismul !
Pentru aceasta, de aici, de sub lumina înaltă din Mormîntul Preşedintelui, imaginat aici, vă chem să vă uniţi sentimentele, forţele şi aspiraţiile în Partidul Comuniştilor, pentru a putea, între altele, să dăm cinstirea cuvenită Preşedintelui-cel-Mare care ne rămîne pildă vie, concretă, de devotament neţărmurit pentru popor, căruia i-a fost credincios toată viaţa, inclusiv prin moartea sa demnă şi eroică, precum şi puternic factor mobilizator în lupta de a ne reveni după dezastrul început la 22 decembrie 1989. În acest sens, am putea face din votarea din iunie acest an, o adevărată alegere pentru Parlamentul European, în care să trimitem, drept Deputaţi, pe Muncitorii şi Ţăranii noştri.
În această luptă vom fi mereu prezenţi, sub steagul purtat, în fruntea statului, timp de 25 de ani, de Marele Preşedinte Nicolae Ceauşescu !
Cimitirul Ghencea, Bucureşti, 26 ianuarie 93 (2009)
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 11 ianuarie 2009

În apărarea condamnaţilor politici !

Biroul Permanent al Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) acceptă întrutotul şi susţine, fără limite, Comunicatul publicat de "Tribuna socială" cu privire la răpirea conducătorilor de sindicat, în ianuarie 1999, apoi judecarea şi condamnarea lor, faptă politică despotică a guvernării contrarevoluţionare, care plasează Romînia între foarte puţinele state din lume cu deţinuţi şi condamnaţi politici.Şirul de crime politice, început cu asasinarea conducătorilor de sindicate Virgil Cătălin Zbăganu, continuat cu Virgil Săhleanu, apoi cu conducătorii minerilor în frunte cu Miron Cozma atestă caracterul profund anti-democrat al regimului politic contrarevoluţionar instaurat în 22 decembrie 1989, de esenţă feudalo-sclavagistă şi ecleziastică.Ne asociem Comunicatului organizaţiei "Tribuna socială" şi cerem guvernării să dispună cercetarea şi publicarea împrejurărilor reale în care au pierit sau au fost condamnaţi politic conducătorii oamenilor muncii şi, în consecinţă, dispunerea măsurilor necesare pentru revizuirea condamnărilor ilegale, reabilitarea penală, politică şi morală a condamnaţilor, precum şi despăgubirea conform dispoziţiilor legale.De asemenea propunem comuniştilor şi simpatizanţilor, tuturor oamenilor muncii aparţinînd claselor sociale exploatate, în special Muncitorimii şi Ţărănimii, să dea riposta cuvenită acestor acte de mare gravitate care s-au petrecut şi se petrec în ţara noastră, această ripostă fiind ORGANIZAREA POLITICĂ - SINGURA CALE de reprezentare, exprimare şi apărare a intereselor celor exploataţi de burghezo-moşierimea internă şi de cea a Imperiului Cotroman Romano-German de la Strasbourg !Jos Burghezo-moşierimea ! Moarte Terorismului de Stat ! Trăiască SOCIALISMUL !Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)10 ianuarie 93 (după calendarul Erei Democrate, iniţiată de M.R.S.O.)

joi, 8 ianuarie 2009

Ce facem cu agenţii ?!?

Abia am scris articolul prin care i-am atenţionat pe comunişti de faptul că sînt contactaţi de agenţi diversionişti, în primul rînd, sau exclusiv, reprezentînd serviciile secrete şi am şi fost abordat cu întrebări de tipul "Şi ce să facem cu agenţii ?", "să-i batem ?","să-i reclamăm ?", "să le spunem că i-am descoperit ?"
Nu, tovarăşi, la primele întrebări răspunsul este NU, dar la ultima poate fi DA, "Da, v-am descoperit şi nu aveţi nici un efect asupra noastră; vă pierdeţi vremea !"
Dar cel mai bun răspuns este cel pe care vi-l prezint în continuare. Agentul, în sensul larg al termenului, poate fi al serviciilor secrete, sau direct al unor grupuri peceriste devenite bogătaşi ori "politicieni".
Şi unii şi alţii fac serviciul ciocoilor pecerişti, cei care au degradat Socialismul, l-au trădat, l-au asasinat pe Preşedintele-cel-Mare, apoi,hulindu-l cu tot, bogat şi colorat, vocabularul suburban de care dispun, construiesc, abili, talentaţi, experimentaţi de peste 65 de ani şi total devotaţi, Capitalismul şi Imperialismul, demolează Statul, Naţiunea, Poporul, clasele sociale fundamentale, Limba naţională, învăţămîntul, cultura, sănătatea, transformîndu-ne în slugi ale extremiştilor, teroriştilor, imperialiştilor şi fasciştilor, cărora le pun la dispoziţie totul, inclusiv Vatra Daciei străbune, transformată în bază militară gratuită a fasciştilor şi teroriştilor de stat internaţionali.
Unii, agenţii serviciilor secrete, din ordin şi din pricepere personală, se dau drept comunişti, vă demonstrează că ei luptă pentru organizarea mişcării "comuniste şi muncitoreşti", că sînt adepţii Socialismului democrat, pentru care au înfiinţat societăţi, organizaţii, fundaţii cu nume plăcute, ademenitoare, pe care ar trebui să le urmaţi, ci nu să vă duceţi la "tovarăşul Ungureanu care nu este comunist, căci chiar el se numeşte ne-comunist, asta însemnînd ne-pecerist !". Cu lălăieli de acestea, astfel de agenţi au paralizat activitatea noastră din multe judeţe. Cum au reuşit ? Simplu: cei care se înscriseseră la noi nu erau comunişti, ci ... pecerişti şi, în special, dintre cei apropiaţi ciocoimii ! Cei care doreau, prin înscriere, să ajungă la privilegii, aşa cum au avut şi în Socialism ! Dv., care vă declaraţi comunişti şi dacă sînteţi comunişti, respingeţi lălăielile şi spuneţi-le celor plătiţi să vă abată din singurul drum clar al claselor exploatate, că acest singur drum al comuniştilor esteconstruirea Partidului Comuniştilor pe care l-a întemeiat şi îl conduce SINGURUL COMUNIST, DIN AFARA PCR-ului, tovarăşul Ungureanu" şi, imediat, recrutaţi alţi tovarăşi care să se înscrie în Partid; agenţii se vor umfla, vor suferi şi vă vor lăsa în pace...
Ceilalţi, burghezo-moşierii şi alţi ghiftuiţi, vă vor spune că "a trecut vremea comunismului, nu mai pierdeţi timpul şi nu mai risipiţi energia, că atunci o duceaţi rău, nu aveaţi voie să ... lălăiţi, nu eraţi liberi să vă degradaţi prin droguri, sex, arme, vă obliga să munciţi, vă trimetea, obligatoriu la posturi, vă înghesuia în cutiile de chibrituri, ba, în ultimii ani, vă dădea alimentele pe cartelă... Ce dacă primeaţi toţi drepturi egale şi nu căuta nimeni prin lăzile de gunoaie ? Important este că CEI COMPETENŢI SE OFILEAU şi stăteau toată viaţa numai cu salariile, chiar dacă erau de şefi, directori, mari activişti, pe cînd acum ..."
Pe-aceştia îi recunoaşteţi uşor; daţi-le peste nas (figurat vorbind) şi spuneţi-le adevărul vieţii dv. (cei mai în vîrstă) sau a părinţilor (cei tineri). Explicaţi-le că ceea ce ei înţeleg prin competenţă este, în fapt, "priceperea de a-i jefui pe proşti" iar dv. nu vreţi astfel de ... competenţă ! Şi duceţi-vă să recrutaţi alţi Muncitori şi Ţărani pentru partidul dv., Partidul Comuniştilor !
Iată ce trebuie să faceţi cu agenţii şi de ce trebuie să fiţi atenţi la ei. Trebuie să le demonstrăm printr-o organizare corespunzătoare care să ne permită să ajungem în Parlament şi în celelalte organe ale Puterii cîţi sîntem procentual în societate !
Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
8 ianuarie 93

miercuri, 7 ianuarie 2009

Atenţie la agenţi !

Agenţi aflaţi în slujba inamicilor Democraţiei îşi vîră constant şi pretutindeni coada în activitatea de organizare a Partidului Comuniştilor. Încă de la începutul organizării (ca să nu mai vorbim de vremea Socialismului !) au apărut, ca din senin, doritori de "colaborare" în activitatea comunistă, astfel că, chiar de la debutul anului 1990 "comunişti", cu carnet sau fără, şi-au prezentat oferte diferite, neuitînd nici măcar o singură dată să noteze absolut totul, cu cele mai multe amănunte, în special nume, adrese, telefoane şi, chiar de a doua zi, colaboratorii adevăraţi nu mai voiau să participe la organizarea partidului, unii confirmînd că au adoptat această hotărîre în urma discuţiei cu "tovarăşul"...
Pentru a nu se da de gol iremediabil, unii dintre slujbaşii Răului acceptau să se înscrie în Partid şi chiar să facă ei înşişi înscrieri; inducerea în eroare sau încercarea promovată de noi (deseori încrucişată) mergeau pînă acolo că asemenea "tovarăşi" erau propuşi şi aleşi în organele noastre de partid, dar, chiar repetat, de multe ori, imediat, în aceeaşi sau a doua zi, îşi prezentau demisia, fără vreo motivare şi continuau să bărzăunească în hîrtii proprii despre mişcarea "comunistă şi muncitorească"...
Mai întîi că la noi, după 45 de ani de regim democrat, mişcarea comunistă este doar COMUNISTĂ, nu şi "muncitorească", această ultimă denumire -alături de altele de tipul "socialist", "social democrat", "socialist democratric", "al muncii", "alianţă socialistă", "socialist unit"- este fără nici o îndoială expresia anti-comunistă a forţelor burghezo-moşiereşti şi ecleziastice sau oportuniste care vor să ţină sub control organizarea mişcării comuniste.
De cîţiva ani, dezvăluite în faţa comuniştilor şi simpatizanţilor, inamicii noştri, prin agenţi confirmaţi ai anti-democraţiei şi despotismului oficial, au creat şi continuă să fabrice asociaţii şi organizaţii cu devize şi simboluri "comuniste" care promovează blocarea comuniştilor, deturnarea de la singura cale a izbînzii pentru Cauza cea mare: organizarea de partid !
Înnebuniţi la gîndul că, fiind partid oficial înscris, Partidul Comuniştilor se pregăteşte de participarea la "alegeri", agenţii fac tot ce este posibil ca, prezentîndu-se drept comunişti- să răspîndească zvonuri şi interpretări defăimătoare la adresa partidului nostru, cu îndemnul direct, nedisimulat, adresat tuturor celor care şi-au manifestat dorinţa de a candida, să nu facă această greşeală, că nu este m,omentul că mai tîrziu, peste cîteva ... secole, va veni rîndul nostru !
Imediat ce s-au organizat, pe plan local şi judeţean, tovarăşii noştri din judeţele Prahova, Timiş, Mehedinţi, Maramureş, Braşov, Dîmboviţa, Tulcea, Constanţa, Sălaj, Bacău, Neamţ, Dolj, Arad, Olt ş.a. au fost contactaţi şi demobilizaţi în mod insistent şi provocator, chiar cu motivarea că tocmai ei, agenţii care-i motivează astfel, sînt adevăraţii... comunişti ! Care au scopul de a-i feri pe comunişti de "partidul lui Ungureanu", furnizîndu-le explicaţii de analfabeţi, oligofrenice, bazate pe numele foarte clar al Partidului: acesta este partid al COMUNIŞTILOR, ci nu al celor care lălăie doar vorbe "comuniste", iar comuniştii din partidul nostru au fost şi sînt ne-pecerişti, căci, aşa cum am văzut timp de 19 ani, în PCR a fost doar un SINGUR comunist, conducătorul lor, pe care ei, cei 3.800.000 de MEMBRI DE PARTID l-au asasinat şi continuă să-l hulească ! Aceasta drept răs-plată pentru că dînsul îi onora în cel mai înalt grad zicîndu-le MINUNATA CLASĂ MUNCITOARE !
Deci, atenţie la agenţi ! Comunişti, singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este ORGANIZAREA DE PARTID şi, ca urmare, participarea la alegeri, iar agenţii tocmai de la aceasta vă opresc şi vă spun că NU Muncitorii şi Ţăranii să candideze că "ei e proşti"; candidaţii trebuie să fie ... telectuali !
MUNCITORI şi ŢĂRANI,
Daţi-le jos masca acestor agenţi; ei sînt inamicii dv. ! Înscrieţi-vă în partid şi candidaţi la toate funcţiile elective care trebuie să vă aparţină în procent egal cu prezenţa categoriei sociale a dv. în întregul poporului !
Jos Burghezia şi Moşierimea ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).
7 ianuarie 93

duminică, 4 ianuarie 2009

Candidăm la Europarlamentare !

În iunie 2009 vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European; vor fi alegeri, ci nu votare, dacă vom fi şi noi prezenţi. În lipsa noastră va fi aceeaşi veche manevră mecanică de votare a peceriştilor, prezenţi numai ei, fără alternativă.
După ce am ratat prezentarea la europarlamentarele din 2007, apoi la alegerile generale din 2008, avem acum şansa de a ne prezenta la alegerile din acest an (pentru Parlamentul European şi prezidenţiale); înfăptuirea acestui deziderat depinde exclusiv de noi.
Blocat de către autorităţi, în ciuda Hotărîrii favorabile a Curţii Europene a Drepturilor Omului, de aproape 13 ani, Partidul Comuniştilor se află în aceeaşi situaţie iniţială: trebuie să se organizeze, pe baze statutare, în fiecare judeţ şi în fiecare localitate, acţiune fără de care nu se poate avansa.
Spre deosebire de toţi ceilalţi, anti-comunişti, care şi-au format peste 1.000 de partide după decembrie 1989, noi nu ne putem organiza "de sus în jos", prin presă (ziare, TV, Radio), deoarece nu avem acces la nici un mijloc de comunicare în masă. Ne rămîne singura cale: organizarea directă, "de jos în sus", pe singura bază de care dispunem: existenţa unei conduceri centrale şi înregistrarea oficială a Partidului; ne lipsesc mijloacele materiale şi financiare, de care nici nu am avea nevoie, dacă există dorinţa de organizare politică a claselor sociale fundamentale: Muncitorimea şi Ţărănimea.
Deci, vă chemăm să vă înrolaţi în organizaţiile locale constituite ori să le constituiţi, apoi să vă desemnaţi candidaţi pentru alegerile din iunie. Dacă vom fi prezenţi pe liste, vom intra fără îndoială în Parlamentul European, iar activitatea noastră în acest for ar fi de maximă importanţă pentru apărarea intereselor Romîniei, grav afectate de comportamentul deplorabil al autorităţilor post-decembriste.
Vă chem să luptăm pentru organizarea de partid care să ne asigure participarea şi succesul la alegeri; altfel, prin pasivitatea noastră, ne vom ruina şi mai mult, ca Ţară, clase sociale exploatate, ca oameni.
Comuniştii romîni sîntem singurii din Europa şi din lume, total absenţi de pe scena politică postdecembristă, iar aceasta este principala cauză care permite adîncirea şi generalizarea dezastrului naţional complex. Să-i punem capăt acestui dezastru şi să obţin em intrarea celor Mulţi în organismele Puterii !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)