marți, 31 martie 2009

Partidul Comuniştilor la Constanţa

COMUNICAT
Biroul Permanent al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) a validat alegerile de partid care au avut loc de curînd în oraşul Constanţa, cu care prilej a fost constituit Comitetul Judeţean Constanţa al Partidului Comuniştilor.
Rod al unei activităţi susţinute desfăşurată sub îndrumarea permanentă a unui vechi şi devotat comunist din Constanţa, tovarăşul Gheorghe DINCĂ, acesta fiind Împuternicitul Preşedintelui Partidului pentru (re)organizarea activităţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, Comitetul Judeţean Constanţa s-a constituit -în baza principiului democratic prevăzut de Statut- din secretarii aleşi în organizaţiile locale ale partidului, care devin membri de drept ai comitetului judeţean, precum şi din delegaţi ai organizaţiilor în care nu au avut încă loc alegeri, aceştia participînd la comitetul judeţean cu titlu provizoriu.
La şedinţa de constituire au participat Împuternicitul Preşedintelui, precum şi Preşedintele Partidului.
Din Comitetul Judeţean Constanţa, care se va extinde ulterior, fac parte reprezentanţii localităţilor: Constanţa (Matei St. Ion), Techirghiol (Sechelariu D. Dumitru Marius), Tuzla (Popa Gh. Ion), Mihail Kogălniceanu (Hriţac A. Dumitru), Mangalia (Popescu Gh. Marin), Corbu (Lazăr Doina), iar în funcţia de Prim-secretar al Comitetului Judeţean a fost ales tovarăşul Sechelariu D. Dumitru Marius.
Biroul Permanent al Comitetului Naţional al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) îi felicită pe comuniştii constănţeni şi le urează succes în activitatea de maximă importanţă pentru lupta împotriva exploatării şi contrarevoluţiei antisocialiste, pentru înlăturarea acestora şi revenirea la un regim politic democrat, la reluarea construirii Socialismului. De acum oamenii muncii din judeţul Constanţa au spre cine îndrepta privirile pline de speranţă, au cadrul potrivit, strict necesar, în care să activeze pentru a-şi rezolva dezideratele claselor sociale din care fac parte.
Moarte Capitalismului ! Trăiască Socialismul !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
31 martie 93

vineri, 27 martie 2009

Batjocorirea poporului prin buget

Reprezentanţii infractorilor reuniţi în Parlament au hotărît, prin încălcarea flagrantă a Constituţiei, a legilor speciale, a Convenţiei Europene şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului adoptată de O.N.U. ca banii colectaţi de la ÎNTREGUL POPOR să fie utilizaţi, fără acordul şi în dispreţul poporului, chiar împotriva lui, spre folosul unor societăţi comerciale numite biserici !
În starea de dezastru a economiei naţionale, cu învăţămîntul prăbuşit, cu sănătatea abandonată, ca interes de stat, cu incultura pusă în locul Culturii, cu Patria dezonorată sau chiar desfiinţată, cu lăudarea deşănţată a împeriului care ne înghite şi a blocului militar agresiv fascist, NATO, care ne sugrumă, parlamentarii ne fură ultimul leu pentru a ne îngreuna şi mai mult JUGUL ROBIEI, jefuindu-ne de bănuţii tuturor pentru a construi OPT SUTE DE BISERICI pentru burticile cîtorva...
Se impune să luăm bine seama la această măsură batjocoritoare prin care bănuţii tuturor servesc numai unora şi să cerem blocarea acestui jaf inadmisibil care este, cert, anticonstituţional !
Dacă parlamentul crede că se pot da sume importante pentru opţiuni intime, apoi banii trebuie distribuiţi pentru toate opţiunile religioase şi anti-religioase; eu vreau ca, împreună cu cei de acelaşi comportament cu mine, să construim o clădire în care să proslăvim Libertatea în faţa tuturor formelor de Robie, în primul rînd cea religioasă. De ce banii noştri, încasaţi obligatoriu de Stat, ca impozit, să fie folosiţi împotriva opţiunii noastre ??? Dacă ne jertfim pentru a ne împlini opţiunile intime, apoi trebuie să beneficiem toţi de sacrificiile tuturor ! Nu vi se pare normal, stimaţilor parlamentari ?!?
Rugăm Guvernul să desprindă din suma bugetară alocată pentru înrobirea neamului prin religie (şi de ce numai o religie ?) partea care corespunde, procentual, celor nereligioşi şi anti-religioşi -adică oamenilor LIBERI- şi să ne fie alocată pentru a ne construi şi noi un lăcaş al oamenilor liberi !
Jos Robia ! Trăiască LIBERTATEA !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, Preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)
27 martie 93