marți, 30 decembrie 2014

De Ziua Republicii și Anul Nou                                                                                      Proletari, nu acceptaţi
                                                                                                                       Să mai fiţi exploataţi !                 

                                                                29 decembrie 98 (2014)                          
Către
Toți Comuniștii Romîni
De Ziua Republicii şi Anul Nou 99 ED,

                   În numele Comitetului Naţional, al Biroului Permanent şi al meu personal, am onoarea şi plăcerea să Vă transmit felicitări tovărăşeşti şi urări de sănătate, pentru dv şi familie, să aveţi împliniri şi progrese pentru organizarea activităţii de partid şi pentru societate !


Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Preşedintele Partidului


                    

luni, 29 decembrie 2014

O bijuterie patriotică de Radu Pietreanu


Lecţie de istorie 
Mi-a rămas săpat în minte, de pe cînd copil eram,
Că sînt Om, că am o Țară, și o Limbă, și un Neam,
Că-n adîncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei,
Că din ei răsare pîinea şi prin mine trăiesc ei.
Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează,
Limba nu ne mai e limbă, țara nu mai este trează,
Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide,
Cum să cîntărim istoria și s-o vindem pe bucăți,
Cum să facem moluri, vile, scoțînd piatra din cetăți,
Pe Vlad Țepeş cum să-l facem personaj de film de groază
Capul lui Mihai Viteazul în dolari cît valorează,
Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
Și că Decebal bătrînul ar fi fost sinucigaș...
Cum de s-a ajuns aicea, ca să vină fiii ploii
Nesimțiți cît să-și permită a ne ponegri eroii ?
Niște dascăli mediocri au citit minciuni sfruntate
Și ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate,
Bieți defăimători de stirpe, lacomi si periculoși...
Ce-am fi noi fără istorie ? Ce-ar fi ei fără strămoși ?
Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată,
Iară hunii din pustiuri - nobilime elevată !
Fără paloșul lui Ștefan am fi pașalîc turcesc,
Robi umili care cu grîne tot Islamul îl hrănesc !
Dacă nu muream în luptă la Neajlov și la Rovine,
N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine !
Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă,
Ci cu aspre sacrificii, și cu jertfă, și cu luptă !
Și a trebuit adesea, spre a ne salva norodul,
Sîngele lui Brîncoveanu să inunde eșafodul,
Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfîșie-n bucăți,
Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți,
Plînsul lui Vladimirescu să răsune din fîntîni
Ca un preambul la imnul "Deșteptaţi-vă, Romîni"...
Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma și necazul
Și coroană pentru Doja, și baltag pentru Viteazul,
Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați,
Însă nu ne sînt salvare, ci motiv să fim prădați.
Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință,
Am trecut peste milenii cu speranță și credință
Și-am nădăjduit că poate neamul nostru, într-o zi,
Printre alte mîndre neamuri ca o stea va străluci...
Astăzi... cine ni-s eroii ? Cine-i gata ca să moară
Pentru sfînta Libertate, pentru neam și pentru țară ?
Grașii şi libidinoşii, snobii si analfabeţii,
Banii mulți și burta plină pentru ei sînt sensul vieţii,
Niște lacomi fără școală, niște scîrbe, niște javre
Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre,
Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanţii
Și-am trimis toți imbecilii, proastele şi aroganții
Să ne facă de rușine cerînd mită pe la toți
Și să fim priviți prin dînșii ca o nație de hoți,
Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale,
Fără dicţie sau noimă, cu greşeli gramaticale;
Piţipoanca plîngăcioasă ori tribunul făcînd spume
Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume ?
Unde ne e azi mîndria ? Unde ne e azi curajul
De a-i lua de ciuf, de guler, și-a spăla cu ei pavajul ?
Nu mai sînt eroi in țară, oameni demni și responsabili
Să ia frîiele în mînă de la viermii incapabili ?
Creierele geniale sînt trimise la străini
Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini,
Optsprezece milioane, cîţi am mai rămas prin țară,
Să fim pentru haimanale animale de povară,
Să muncim pe brînci o lună, iar ei să ne dea salar
Cam cît lasă ei pe seară şpagă la vreun ospătar...
Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
Și nici mame disperate, "ce le dau la ăia micii ?"
Nu mai vreau să-mi văd părinții dependenți de tratamente
Și cu banii pentru hrană cumpărînd medicamente,
Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghișee
Sau copilul dat afară, că-i sărac, de prin licee,
Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
Cum trăiesc în lux netoții, iar capabilii-n mizerie;
Eu aștept Reînvierea, cînd, din marile morminte,
Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
Și vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvîntat !sâmbătă, 27 decembrie 2014

Scrisoare către PreședintePe mine mă decorați ?

            Un Păs aproape personal:        
Am primit, demult, în anii 60 o scrisoare prin care mi se aducea la cunoștință că mi se acordase ”Medalia Muncii” pe care îmi venea a crede că aș fi meritat-o, dar nu puteam înțelege cum de am fost propus, cine m-a avizat, cum de n-am fost tăiat (de pe listă) nicăieri…
            Nu mă fandosesc, dar la cîțiva ani buni revenit în satul natal după facultate, antrenat, cu maximă pasiune, în treburile Școlii (așa trebuie scrisă Școala, cu majusculă !) și ale Comunei ca ”adevărat Primar” (cum îmi ziceau unii, inclusiv partizi, și îi credeam sinceri), devenisem ținta (de atac, nu de cuceriri) a tuturor organelor, organismelor și entităților peceriste, implicați, toți, într-un concurs teribil pentru ponegrire, blocare, îndepărtare, cercetare, condamnare, masacrare…
            Se spunea deja, cu referire la mine, oficial, la întruniri județene (cu directorii de Școli, cu secretari de partid, cu propagandiști politico-ideologici) numindu-mă ”derbedeu” și ”bandit”, iar, în răspăr cu oficialii, un scriitor hîtru -și el profesor- mă numea –cu periculoasă imprudență aproape de nerușinare- ”Haiducul din Cicănești”…
            Au urmat zeci de procese, contravenții, infinite invitații la beci, îndepărtarea din învățămînt, exil, al doilea exil (nepuse în aplicare, eu refuzînd să accept Occidentul), condamnări, confiscări (apartament, pămînt, pușca și muniția de vînătoare, manuscrisele literare și politice – nerestituite nici pînă astăzi) închisoarea politică, ucidere (eșuată din vina ofițerului responsabil, el însuși apoi reprimat, bătut, hertepelit, condamnat)…
            Tîrziu, după 22 decembrie, după ani lungi de procese, peceriștii, nemișcați de pe posturi (decît în sus) mi-au trimis niște hîrtii, semnate, ștampilate, cu numere și date, cum că aș fi… Deținut Politic, Revoluționar, Victimă a Represiunii, făcînd trimitere la legi și decrete despre ”drepturi”, dar (in)justiția peceriștilor anti-comuniști postdecembriști nu a putut suprapune niciodată hîrtiile trimise mie cu textele acelor legi rămase mincinoase, în ciuda sforțărilor tovarășului Președinte Băsescu (căci Pușcociu de la Poarta dumnealui zicea, reproșîndu-mi, fără jenă, prin scrisori expediate cu antet Republican, că-s minciuni și calomnii cele scrise de mine).
            Eu nu puteam să-i sufăr și să-i laud ori, măcar, să nu-i bag în seamă, pe peceriștii care se prezentau (și dovedeau, cu argumente și probe din vremuri imemoriale) a fi (și a fi fost)… de Dreapta, anti-comuniști, desigur, fiind incapabil să pricep jocul de-antoarselea; am fost, sînt și mă voi ține (și după înveșnicire) numai, și numai, și numai de Stînga..
            Nefiind de dreapta, nici Burghez, nici Moșier (al naibii, Ponta, șiretul !), nici Bancher, n-am fost (și nici nu vor fi șanse în următoarele secole și milenii) nici Legionar…
            Dar aș primi cu interes o decorație de la Președintele Republicii, deci și al meu (însă numai dacă mi se restituie bunurile jefuite de Statul Bandit și… Derbedeu).
(Cum n-o mai fi tovarășul Pușcociu la Poarta Prezidențială), mă veți chema, oare ?!?

27 decembrie 2014
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
ca purtător al unui Păs dintre multe Păsuri

joi, 25 decembrie 2014

Deceniul Dezastrului Național
            Abia s-a încheiat ceremonia voioasă, de ambele părți, a predării ștafetei și televiziunile nu mai contenesc (unele) să laude în ditirambi nemăsurați meritele ”jucătorului de cursă lungă” sau (altele) să-l denigreze prin ceea ce nici nu credeam că pot exprima cuvintele…
            Toate însă, îmi par rezervate în urmărirea ”pas cu pas” a plimbărilor noului Președinte prin puncte esențiale ale funcției supreme; eu vă aștept, tovarășe Președinte, să vă văd cum, închiondorat și cu voce adecvată, să iluminați cursul guvernului cu ”trasoare” obligatorii. Primul trasor ar trebui să sune cam așa: ”Cer parlamentului să adopte urgent o lege a Partidelor politice, anulînd însăilarea anterioară”.
            Cum cred că dv. ați obținut la turul al doilea cam 20 % din voturile exprimate, vreau să vă expun Păsul cel mare al celor peste 65 % care nu au intrat în parlamentul din anul 96/2012, cu care dv. veți ”coabita” probabil pînă și după anul 100 al Erei Democrate. (Fiind a-politic, nu știu dacă veți înțelege ce este cu Era Democrată, dar eu voi încerca).
            Acum să vă prezint cum apreciază majoritatea covîrșitoare a Poporului ”deceniul Băsescu”, la finalul căruia vă disputați cu dumnealui Virgula și Punctul; sigur că, versat cum este, fostul Președinte are dreptate, iar dv. va trebui să recunoașteți: în politică nu se pune Punct, decît dacă acest semn ar fi pus și pe istoria Poporului (pe care, bănuiesc eu, nu vreți s-o încheiați o dată cu pasul cel mare al dv)…
            Pentru noi, cei mulți, în opoziție cu Puterea –care reprezintă cam 2-3 % din populație- Deceniul Băsescu este Deceniul Dezastrului Național, pentru care am putea aduce infinite liste cu argumente și dovezi, dar vă prezint pe cele devastatoare pentru Țară și Popor:
            1. Pecetea Extremismului, noi fiind singurul stat din lume (nu numai între cele foste democrate din Europa) în care, incredibil, dar adevărat, deși este cel obligat la mediere pentru asigurarea drepturilor fundamentale pentru toți cetățenii, Președintele condamnă oficial o doctrină politică, ideologică și filozofică, în anul 90/2006, ocrotindu-i astfel pe lepădăturile peceriste (între care se află);
            2. Pecetea Terorismului de Stat, chiar în anul 90/2006, după înregistrarea oficială a singurului partid democrat postdecembrist, începe ofensiva împotriva acestuia, pentru radiere, în ciuda faptului că a fost înregistrat după procese care au durat zece ani și numai în baza hotărîrii CEDO de condamnare a Statului despotic Romînia;
            3. Chiar dacă inițiate de precedesorii (nu pre-decesorii, cum spun năvlegii) Președintelui Băsescu, acțiunile de sucombare a Statului s-au produs în mandatul său, Romînia devenind o treanță la picioarele Imperiului Cotroman Romano-German de la Strasbourg în anul 91/2007, adîncindu-se treptat-treptat dependența față de imperiu, după ce
            4. În anul 88/2004 s-a produs îmbrîncirea țării în blocul militar agresiv de tip fascist, NATO și
       5. Imediata ocupare a pămîntului patriei împînzit cu baze militare ale trupelor agresoare fasciste, după exercițiul de fidelitate față de barbari, aplicat de guvernul bezmeticului Radu Vasile, care a pus la dispoziția agresorilor pămîntul țării pentru bombardarea prietenilor sîrbi vecini;
        6. Extinderea în teritoriul nostru național și adîncirea slujului față de forțele fasciste ale NATO, desfășurate împotriva singurului nostru ocrotitor și sprijinitor real, Rusia;
         7. Instalarea ciumei religioase peste bugetul țării și peste fața ei, Romînia devenind, în mod real, singurul stat ecleziastic din lume…
            Infinite puncte se pot adăuga.
            Dv. veți pune Punct și… de la capăt ?!?
25 decembrie 98

sâmbătă, 20 decembrie 2014

Punct și de la capăt !?!
 
            Virgulă, nu punct, tovarășe Iohannis ! Om politic experimentat, priceput și diabolic, Președintele Traian Băsescu s-a lăsat prea mult așteptat să vă dea replică ”la porunca” pe care ați scăpat-o (dar eu imediat v-am cenzurat-o în scrisorile mele), trădîndu-vă nepriceperea, graba, lipsa de claritate și de viziune prelungă, caracterul comportamental de grof pecerist (intuit de pîrlitul de Ponta cu trimitere de… moșier).
            Marea eroare politică, posibilă doar celor neavizați sau lipsiți de consiliere competentă, o fost sesizată (eram sigur) de Președintele Republicii, încă în funcție (pînă mîine) care v-a admonestat în public, folosind prilejul ultimei sale conferințe de presă: Virgulă, nu punct v-a arătat cu degetul imaginat, spre satisfacția unora și supărarea altora…
            Dar Președintele a dus mai departe ceea ce eram sigur că va face, șfichiuind și cea de-a doua (mai gravă) eroare a dv., tălmăcind bine trimiterea ”și de la cap !” și toți au înțeles că formula, chiar cu iz folcloric, nu se potrivește decît la catedră sau în laboratorul de fizică; în Politică este în altă parte… captul.
            De altfel, dv. nu ați avut prezența de spirit și nici pe cea a jocului politic (lipsesc, desigur, Consilierii) de a vă explica, în cele 30 de zile scurse, ce ați înțeles prin ”punct” și, mai ales, prin ”și de la cap”. Care este capul (=capătul) ? 22 decembrie, 16 noiembrie, 30 decembrie ?!? Declarîndu-vă (intempestiv și pueril) a-politic în cartea dv. ”Pas cu pas” -în care vă lăudați flagelîndu-vă- îi lăsați pe auditorii de toate tipurile, înlemniți deja în seara de 16 noiembrie, la răscruce de vînturi turbate: care este capătul și, ajuns acolo, ce direcție aveți?
            Reluați din 22 decembrie, ca anti-comunist, dezastrele, fără egal în Univers, ale Contrarevoluției și refaceți marasmul ? Dar nu mai aveți ce distruge, căci precedesorii dv., corifeii PCR-ăului, au terminat aproape totul…
            Sau veți relua ”de la cap”, drept Comunist, totul din 30 decembrie ? Ar trebui să-l puneți pe Hopînțol în tronul pe care l-a abandonat și, uneori, chiar l-a dezonorat, apoi să-l detronați și…
            În mare fundătură sînteți, iar acel marele-mic PNL, poate înaripîndu-se, poate dispărînd, vă va slei de ceea ce aveți sau de ceea ce nu aveți. Și nu știu pe umerii cui vă veți rezema, deoarece eu nu aud pe nimeni să spună altceva decît cî se miră de rezultatul votului din 16 noiembrie.
            De aceea, vizînd prima îndatorire a Președintelui Republicii –medierea între împricinați (care sînt foarte mulți)- nu m-ați lăsat să deslușesc dacă i-ați înțeles esența, în ciuda faptului că ați făcut, de la început, referire la ea, dar tangențială (întîmplătoare ?)
            În Politică, fiind vorba de existența și evoluția unui Popor (chiar dacă i s-a pregătit sfîrșitul), nu există ”Punct” și nici ”De la capăt”; are dreptate, vă asigur, împielițatul…
21 noiembrie 98/2014; complectat 20 decembrie 98

marți, 16 decembrie 2014

AnunțCaut colaboratori (din toată țara) pentru complectare Liste de susținători pentru înregistrare Partid. Pot fi și rețele organizate, inclusiv partide înregistrate. Pentru contact: tel/fax 0248.722546, telemobil 0745.056752, adresă electronică daciapcn@yahoo.com Prof. Gheorghe Ungureanu

ComunicatPartidul Comuniștilor

Ofertă publică pentru reorganizarea Partidului
Sediul Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)
Curtea de Argeș
…………………………………………………………….
          Președintele fondator al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) înființat la 23 martie 80/1996 la Conferința Națională de la Curtea de Argeș, județul Argeș -înscris abia în anul 90/2006 și radiat de in-Justiția peceristă în anul 98/2014, pentru motivul (formal întemeiat) că nu am candidat la ”alegerile” din perioada 2004 (?)-2013- face claselor sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea, tuturor Oamenilor Muncii, următoarea ofertă publică:
1.          Asigurăm îndrumarea tehnică pentru reorganizarea Partidului Comuniștilor, punînd la dispoziție tuturor solicitanților modelul Listei susținătorilor, îndrumări tehnice, sprijin informal și organizatoric.
2. Nu cerem sprijin de la colaboratori, ci noi le oferim lor sprijinul nostru calificat
acordîndu-le, contra cost, materiale tipărite (articole, pliante, fluturași, broșuri, cărți, proiecte pentru Statut și Program etc), organizarea de întruniri zonale ori naționale etc.
3. Apreciem că pentru fiecare Comună sînt suficiente 15-20 de semnături, iar pentru Oraș 50-100.
   4. Concomitent cu întocmirea Listelor de susținători se face și organizarea provizorie, după următorul Regulament:
a. Colaboratorul care a înscris minimum trei membri la Comună și minimum 10 la Oraș devine Secretar al organizației;
 b. Cînd într-un județ s-au consemnat minimum cinci organizații locale provizorii, se constituie organizația județeană, cu un Comitet Județean format din Secretarii pe localități;
c. Secretarul cu cei mai mulți înscriși devine Prim-secretar privizoriu al organizației județene;
d. Prim-secretarii județeni împreună cu cîte un membru ales în Conferința județeană provizorie (fără altă funcție) devin membri ai Comitetului Național provizoriu; care lucrează sub președinția Inițiatorului
e. Comitetul Național Provizoriu cu reprezentanți din cel puțin zece județe, își alege un Birou Permanent format din 3-5 membri, condus de un Secretar Central;
f. Toți cei aleși în localități, județe, Comitetul Național Provizoriu și Biroul Permanent sînt confirmați în scris de Inițiatorul reorganizării Partidului;
g. După constituirea Comitetului Național Provizoriu, a Biroului Permanent Provizoriu și a Comiteteor județene provizorii, confirmarea noilor organizații și a celor aleși se face de organul provizoriu superior.
   5. Cheltuielile pentru întreaga activitate de complectare a Listei susținătorilor (formulare, deplasări pentru contactarea colaboratorilor, întruniri, adunări și conferințe, convorbiri telefonice, taxe poștale, protocol etc) se asigură de tovarășii înscriși în liste (începînd cu primul) sau de alți tovarăși; nu acceptăm contribuții materiale de la bogătași (burghezi, moșieri, bancheri, slugi ale lor).
   6. Pentru a putea participa la alegerile din 100/2016, toate Listele de susținători trebuie să fie complectate pînă la 1 mai 99/2015.
   7. Pentru orice relații și contacte vă recomand ca, pînă la încheierea organizării provizorii, să utilizați adresa Inițiatorului Partidului: Prof. Gheorghe UNGUREANU, Oraș Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E 2, scara A, etajul IV, apart. 12, județul Argeș, tel/fax  0248.722546, telemobil 0745.056752, adresă electronică  daciapcn@yahoo.com  .
   8. Recomand ca Secretarii locali și Prim-secretarii județeni să adauge propria adresă și să multiplice această Ofertă.
Acest text poate fi imprimat sub orice format
Curtea de Argeș, 9 decembrie 98/2014
luni, 1 decembrie 2014

Luați aminte, tovarăși !

            Am aflat cu tristețe că, în alegerile de ieri, dreapta a cîștigat peste 50 %, ceea ce era de așteptat, dată fiind agresiunea vehementă și neîncetată, atît din interior cît și din exterior, împotriva stîngii, dar factorii decisivi au fost ieșirea din doctrină a Partidului Comuniștilor și părăsirea Partidului de către grupul dodoniștilor, după exemplul celorlalți trădători de sub steagurile lui Lupu și Filat, care ar fi trebuit să reprezinte filonul de rezistență și de perspectivă al Comuniștilor…
            Toți, urmînd exemplul contrarevoluției din Romînia, și-au tulburat mințile și au trecut în tabăra capitalistă. Dar nu evoluția șefilor trădători este problema, ci aceea că i-au urmat oamenii muncii dezorientați. De ce, oare, i-au urmat, de vreme ce Partidul Comuniștilor, singurul în Europa, după 1989, a revenit majoritar la Putere prin alegeri, organizate chiar de către opozanții lor, noua burghezo-moșierime formată din foștii ”comuniști” ?
            La aceasta ar trebui să reflecteze profund actuala conducere a PCRM, întregul partid, ca să-și poată reveni și chiar să nu dispară la viitoare alegeri ori să fie debarcat ilegal, așa cum au făcut peceriștii în Romînia.
            Nouă ni se par clare și evidente motivele ieșirii din prim planul vieții politice a PCRM. Mai întîi: cît timp a guvernat țara, PCRM a construit Capitalismul, neluînd nicio măsură pentru revenirea la Socialism. Două dintre măsurile urgente i-ar fi dublat voturile: 1. stabilirea prețurilor unice, controlate de stat (care ar fi redevenit astfel socialist) și 2. ecart maxim obligatoriu pentru toate băncile de 1 %, aceasta pînă la interzicerea celor străine.
Apoi, ca partid de guvernămînt, trebuia ca, din prima zi, în afara celor două măsuri prezentate mai sus, să fi interzis exploatarea socială, controlînd în felul acesta mărirea locurilor de muncă, înființarea de noi întreprinderi și creșterea nivelului de trai pentru oamenii muncii; exemplul personal al Comuniștilor ar fi avut mare putere de convingere (cum a avut deja, dar în sens invers, ”comuniștii” fiind între primii… capitaliști !)
După minunea revenirii la Putere prin alegeri, fiind primul caz în istorie, PCRM  trebuia să impună o lege adevărată pentru organizarea politică a țării (cu partide care să-și declare clasa socială pe care o reprezintă), iar PCRM să fi propus pentru parlament cel puțin 80 % Muncitori și Țărani, ci nu doar șefi și chiar bogătași, cu solicitarea voturilor de la clasele sociale fundamentale, supuse exploatării…
Fuga voturilor (25 %) la dreapta ascunsă (PSRM, în frunte cu ultimul trădător, Dodon), cu lozinci pro-rusești, a dat lovitura de grație tulburînd total, pentru multă vreme ori pentru totdeauna, drumul PCRM spre democrație, pentru explicație contînd, poate, și prezența în public a tovarășului Voronin, rece, distant, vorbind dificil romînește (față de fluența în Rusă), prea rigid, cu poză de burjui (cum mi l-au descris oameni la Chișinău și în teritoriu), deși, în discuțiile directe, din apropiere, nu pare deloc a fi în acest fel…
PCRM n-a susținut, ba chiar a combătut, ceea ce majoritatea covîrșitoare dorea în toți cei peste 20 de ani de independență: Unirea cu Țara (care este Romînia, ci nu Rusia) dar nu în Imperiul European, Limba Romînă, dar alfabet chirilic (propriu și special creat pentru Limba Dacă, refacerea și păstrarea unității țării pe întregul teritoriu tradițional, inclusiv cel din ”republici” autonome și din Ucraina
Cu rezultatele din 30 noiembrie, Republica Moldova va fi împinsă în ghearele șacalilor din Imperiul European unde, îmbrățișată cu Romînia burghezo-moșierească, amîndouă, reunite ca tabere militare pentru adversarii Poporului Dac, vor fi batjocorite, vandalizate și, în final, vor pieri asfixiate…
Dv, frați Comuniști Moldoveni, puteți întoarce acest curs devastator; veți putea să înțelegeți aceasta ?!?
Să se împlinească și să trăiască Unirea Poporului Dac liber, în străvechea vatră a Daciei !
Adaug un catren, adresat din respect tovarășului Vladimir Voronin și Comuniștilor moldoveni:
                                    Ce să-ți fac, Voronin, hăi,
                                    Că prea puțini azi v-au votat ?
                                    Au nu știi, soldații tăi
                                    Cu Lupoi, Dodoni, te-au…sur-Filat !
1 Decembrie 98/2014

duminică, 30 noiembrie 2014

Frați Moldoveni !
            Sînteți din nou chemați la urne, miza fiind exterminarea ultimului pămînt al Daciei rămas în libertate pînă în prezent. Dacă nu v-ați pierdut cu toții Demnitatea și Verticalitatea specifice Marelui Popor Dac, reflectați și nu vă lăsați îmbrînciți în Imperiul Cotroman Romano-German de la Strasbourg, care ne-a înghițit pe noi (cei din Romînia) și ne digeră ca cel mai hulpav imperiu din cîte au existat pe planetă.
            Știm că Partidul Comuniștilor de la dv. (le-am spus-o și dumnealor), în toți anii de după trădarea și destrămarea Uniunii Sovietice, și-a abandonat parțial ideologia și practica societății democrate, comportîndu-se uneori, ca partid și ca persoane, aproape identic celorlalte partide, deși a (re)ajuns la Putere prin alegeri, șansă pe care noi, în Romînia, nu am avut-o.
            Pierderea majorității în Parlament și a dreptului de a guverna țara și-a pregătit-o singur și chiar pînă astăzi, din opoziție parlamentară și politică, precum și prin ruperea din structura sa a unor eșantioane oportuniste sau trădătoare, s-a îndepărtat de Dezideratul Național Dacic: unirea, ba chiar a proclamat unirea cu ”țara – Uniunea Sovietică”, ceea ce, iată, acum face dificilă rezistența în fața mîlului pestilențial care vă împinge în mocirla imperiului european care vă va ucide ca și pe noi...
            Dacă mai aveți rădăcini străvechi, dacă mai credeți în Libertate și Independență, dacă mai sperați să vă uniți cu toții între dv. și apoi cu noi, dacă vreți să nu fiți exploatați, asupriți și înrobiți, adunați-vă toate forțele și nu votați clica burghezo-moșierească de la guvernare.
            Nu-i ascultați pe emisarii care, chiar dacă vă vorbesc în Limba Daciei (”romînește”), nu sînt animați de gînduri și sentimente favorabile dv., ci vor să vă dea brînci în Oborul Europei; votați pe comuniștii care vă propun proiecte pozitive pentru cei mulți și, după victorie, luați-i de urechi ca să nu mai construiască, așa cum au făcut-o, Capitalismul, ci să reia construcția Socialismului, să vă readucă în țară tinerii (cu copiii lor) trimiși de burghezo-moșierime să cerșească, să slugărească, să fie uciși pentru imperiul cel mîrșav.
            Votul dv va fi un semnal de maximă importanță și pentru cei 24 de milioane de Daci din Romănia cărora li s-a impus ca președinte un candidat care obținuse cam 20 % din voturi (procent și așa exagerat de mare); luați aminte !
            Succes ! Pentru dv. și pentru noi, votați Partidul Comuniștilor din Republica Moldova !
29 noiembrie 98/2014
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului Comuniștilor (Nepeceriști)

luni, 17 noiembrie 2014

Scrisoare deschisăStimate Tovarășe Președinte al Republicii,

            Eu nu V-am votat, căci mi-am păstrat, cu demnitate, libertatea de a Vă spune ”dv. reprezentați interesele ne-politice ale unei infime minorități (de dreapta, desigur, de circa două-trei procente, cîți sînt bogați în țara asta) din întreaga populație, constituiți în vreo 50 de găști, ticluite pe interese economice, poreclite ”partide”, toate peceriste și anti-comuniste, care și-au împins pe listele candidaților 14 figurine pe post de mascote, dirijate din umbră de greii din ”Cancelaria CC”.
Toți profund și total ignoranți în politică, nu ați rostit nici un cuvînt despre aceasta și despre primele teme majore ale statutului de Președinte al Republicii; anticipăm lista cu incredibila ofensă (prin omisiune) adusă tipului de stat, pe care vreți să-l slujiți din cea mai înaltă funcție: Republica. Doar Klaus Iohannis, net detașat deasupra tuturor pretendenților, mai ales deasupra maimuțoiului din finală, deși declarat de dreapta (pentru că nu știe ce este aceea), a făcut o referire vagă.la prima temă: nevoia de politică, adevărată, reală, sinceră, directă, (neapărat) diferențiată social, ci nu unită (Președintele Republicii avînd prima datorie să vegheze la menținerea -și mai ales, respectarea- diferențelor sociale de clasă și să medieze, în primul rînd, între clasele sociale și partidele politice ale acestora, care la noi lipsesc cu desăvîrșire, noi fiind singura țară din lume în această situație (idee de care s-a apropiat incert învinsul ori cîștigătorul Iohannis).
Vă sugerez, indiferent cine sînteți și cum vă numiți, să aveți în următorii cinci ani o sin gură preocupare majoră – organizarea politică a societății, care s-a bălăcit în ultimii 25 de ani înr-o mocirlă a dejecțiilor peceriste; se impune a defini corect, prin lege Politica și Partidele politice, astfel încît fiecare clasă socială să aibă, simplu și direct înregistrat, nu prin justiție, partidul său politic.
Vă țin la dispoziție un proiect cu texte de lege pentru organizarea politică a țării, pentru esențiala corectare a Constituției, prin înlăturarea lălăielilor, dar trebuie să puneți în practică rezultatul Referendumului din 2009: un parlament unicameral cu maximum de 300 Deputați
Dacă Vă veți numi Ponta sau Iohannis, nu contează decît că ați obținut victoria la mică, nesemnificativă, diferență, impusă de avînt necenzurat -și nejustificat, ba chiar nepermis- al tinerilor care –săraci și indignați, fără loc de muncă, izgoniți din țară de guvernarea peceristă a celor 25 de ani, fără neveste, copii și părinți lîngă ei- au votat (și votează încă) nu pentru, ci contra; contra Răului general post-decembrist, peste care maimuțăresc (încă din 1946) fruntașii peceriști: Iliescu, Constantinescu, Băsescu, dirijînd găștile care pun în urne, cu diabolică pricepere dragnescă, trei-patru sute la sută de voturi față de listele reale ale alegătorilor
            Idioții și ageamiii continuă și acum, în ceasul al 12-lea, pe la diverse televiziuni, să bolborosească, iresponsabili și înrăiți, că a fost ”cea mai slabă campanie electorală”. Sînt om politic (de zeci de ani) și le spun: a fost cea mai puternică, evident și clar definită, campanie ! Otrăviții și otrăvitorii n-au putut să vadă nici o clipă realitatea simplă a confruntării: un ciulin, cu comportament de adolescent încrezut, cocoțat pe munte, se sburlea, din dispoziția tutorilor săi, la un ștejar, care s-a cantonat (din păcate și) din maximă eroare, în… dreapta politică, deși nu aparține dreptei sociale (cum se încadrează, în realitate, ciulinul).
            (Re)citiți, Vă rog, un dicționar politic redactat științific (deci, obligatoriu, înainte de 22 decembrie); atenție la posibilitatea de a fi asfixiat în diluviul postelectoral al cleveticilor din televiziuni și onegeuri… guvernamentale. Succes !
16 noiembrie 2014
Prof. Gheorghe UNGUREANU

duminică, 16 noiembrie 2014

Ciuma - afară din Școală !
            Tîrziu, prea tîrziu, dar chiar o instituție a regimului burghezo-moșieresc-ecleziastic, despotic și retrograd, anume Curtea Constituțională, s-a văzut nevoită, printre ultimele din lume, să scoată Ciuma din Altarul Național - Școala.
            Guvernarea post-decembristă contrarevoluționară, subordonată ”puterii” aberante globalizatoare, a șmecheriilor evreiești țintind la realizarea celui mai barbar și fascist ideal, demolator de țări și popoare -”o turmă și un păstor”- a pîngărit vreme de mulți ani cea mai importantă Coloană a Neamului Dac -Școala- prin introducerea în programă a religiei și a bisericii, încălcînd astfel grosolan tradițiile, cutumele, Constituția, Convenția Europeană, Declarația Universală a Drepturilor Omului, sugrumînd elementarele drepturi ale Părinților la educația și instrucția copiilor precum și a acestora de a fi liberi pînă la majorat cînd să aleagă, numai după aceea, de a fi Liberi sau Robi…
            Spre cinstea judecătorilor din Curtea Constituțională, aceștia s-au aliniat la majoritatea covîrșitoare a autorităților naționale din întreaga lume, scoțînd otreapa asfixiantă din Cetatea Luminii.
            Ne bucurăm că astfel, după lungi ani de proteste și procese, inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mulți petiționari (eu fiind unul dintre aceștia) au primit satisfacția dreptului lor de Libertate și Independență.
            Este timpul ca toate organele statului, inclusiv Curtea Constituțională, să revadă textele înrobitoare și să dispună ori să propună, după competențe, ca Ciuma să fie izgonită din toate instituțiile, organizațiile și întreprinderile statului, fiind imediată nevoie de radiere a pecinginei rușinoase din frontispiciul acestora – primării, consilii locale și județene, prefecturi, ministere, guvern, parlament, președinție, instanțe de judecată, instituții de sănătate, de cultură și artă, manifestări cultural-artistice etc.
            Otrava desființătoare a Omului (ca specie) și a Comunităților, care umple cu borăngăieli, hămăieli, miorlăieli, urlete, schelălăieli, grohăituri, behăieli și alte dejecții pestilențiale auditive sau fiziologice -Curtea de Argeș fiind, încă din timpul regimului democrat, un desăvîrșit exemplu ilustrativ- spații din afara zidurilor construcțiilor proprii, în toate orașele, să fie imediat interzisă din spațiul public, lăsîndu-i-se doar dreptul restrîns la ceea ce este normal: intimitatea personală. Nerușinați, cum sînt, înrobitorii nu ne respectă dreptul nostru la liniște (după ce ne fură abuziv prin bugetul statului feudalo-ecleziastic), în ciuda faptului că noi le recunoaștem dreptul la înrobirea Omului, atîta vreme cît există oameni care vor să fie robiți… Nimeni nu poate fi obligat la Libertate; aceasta îi revine ca un drept… Statul însă are datoria să vegheze la libertatea fiecăruia și a tuturor; de aceea felicităm Curtea Constituțională, singurul organ al statului despotic care, iată, apără un drept fundamental.
            În toată perioada celor 15 secole de cînd a fost inventată șmecheria isusului (de către un grec, pe pămîntul Daciei), s-au produs de către Ciuma organizată cele mai monstruoase crime din istoria omenirii, creștinismul fiind cea mai odioasă și mai sălbatică, fascistă chiar, dintre toate rătăcirile smintite ale lumii; să nu uităm manifestările monstruoase (inchiziția, războaiele mondiale, arderile pe rug etc) care au dat, în cei 25 de ani ai despotismului contrarevoluționar, sub cupola s.c. Prăvălia BOR,  tismănenizarea, becalizarea și corogenizarea – adică extremismul, terorismul și fascismul.
15 noiembrie 98

Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 14 noiembrie 2014

Nu votăm !
            Cacealmaua despre ”alegeri”, deși nu a fost decît o simplă votare mecanică, a păcălit și a împins la urne în 2 noiembrie a.c. peste jumătate dintre cei înscriși în listele electorale.
            Lipsiți de organizare politică proprie, cufundați tot mai adînc în Noaptea cea mare care a început la 22 decembrie 73/1989, oamenii muncii se lasă mereu înșelați de cei care le-au desființat 35.000 de întreprinderi, le-au ascuns Partidul între o mie de găști anti-comuniste, le-au desființat practic statul și l-au îmbrîncit în Imperiul Cotroman Romano-German de la Strasbourg, i-au făcut mercenari la NATO, dar cu solda plătită de propriul popor, au devenit sclavi ai imperiilor occidentale, în vreme ce Patria, părăsită de nevoie, a ajuns bază militară a agresorilor fasciști care ară cu bombe țări și popoare dornice de independență și libertate…
            În aceste condiții, în loc să-și organizeze partid și să aibă proprii candidați, oamenii muncii, străini în propria țară, nu numai în străinătatea cumplită, s-au dus într-un procent de necrezut și au votat –ei, Stînga socială, neorganizată politic- pe cîte unul dintre cei 14 candidați ai Dreptei, noi fiind singurii în întreaga lume care, vreme de 25 de ani, nu avem reprezentare politică, neadmisă de despotismul feudalo-ecleziastic al Contrarevoluției antisocialiste, antipopulare și antinaționale.
            Astfel, sîntem de două ori vinovați față de interesele noastre majore de clasă, mai întîi că nu ne-am organizat și nu avem candidați ai noștri, apoi că ne ducem ca turma să-i votăm pe inamicii noștri…
            Ca urmare nu ne rămîne decît să nu ne prezentăm la vot, căci nu este votul noistru, nu este pentru noi, ci pentru inamicii noștri, toți cei 14 fiindu-ne inamici, ci nu adversari politici.
            La turul al doilea, din 16 noiembrie, au rămas doi peceriști, amîndoi de Dreapta (una istorică, alta isterică), amîndoi anti-democrați, amîndoi susținători ai imperiilor suprastatale, amîndoi sclavi ai blocului militar agresiv fascist, NATO, amîndoi supuși adevăratei ciume dominante în Romînia – guvernarea ecleziastică (plătită abuziv din bugetul unui popor ne- și anti- religios) , amîndoi inamici ai istoriei și numelui real al Patriei – Dacia, amîndoi reprezentînd politica opresivă a Contrarevoluției care nu a permis activitatea legală, oficială a Partidului Comuniștilor.
Nu avem nici un motiv ca noi, cei 85-90 % dintre votanți, să ne prezentăm la urne; avem doar șansa de a le da cu bobîrnacul tuturor celor de Dreapta (de la gunoiul istoric PNȚ la ACL și la cea ascunsă, PSD) dacă oricare dintre ei ar primi doar 1-3 procente, ceea ce de noi depinde…
Votul nostru cel puternic acesta este: ABSENȚA; circarii Dreptei să-și joace singuri scenetele.

11 noiembrie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului Comuniștilor.

Nu votăm !


 
            Cacealmaua despre ”alegeri”, deși nu a fost decît o simplă votare mecanică, a păcălit și a împins la urne în 2 noiembrie a.c. peste jumătate dintre cei înscriși în listele electorale.
            Lipsiți de organizare politică proprie, cufundați tot mai adînc în Noaptea cea mare care a început la 22 decembrie 73/1989, oamenii muncii se lasă mereu înșelați de cei care le-au desființat 35.000 de întreprinderi, le-au ascuns Partidul între o mie de găști anti-comuniste, le-au desființat practic statul și l-au îmbrîncit în Imperiul Cotroman Romano-German de la Strasbourg, i-au făcut mercenari la NATO, dar cu solda plătită de propriul popor, au devenit sclavi ai imperiilor occidentale, în vreme ce Patria, părăsită de nevoie, a ajuns bază militară a agresorilor fasciști care ară cu bombe țări și popoare dornice de independență și libertate…
            În aceste condiții, în loc să-și organizeze partid și să aibă proprii candidați, oamenii muncii, străini în propria țară, nu numai în străinătatea cumplită, s-au dus într-un procent de necrezut și au votat –ei, Stînga socială, neorganizată politic- pe cîte unul dintre cei 14 candidați ai Dreptei, noi fiind singurii în întreaga lume care, vreme de 25 de ani, nu avem reprezentare politică, neadmisă de despotismul feudalo-ecleziastic al Contrarevoluției antisocialiste, antipopulare și antinaționale.
            Astfel, sîntem de două ori vinovați față de interesele noastre majore de clasă, mai întîi că nu ne-am organizat și nu avem candidați ai noștri, apoi că ne ducem ca turma să-i votăm pe inamicii noștri…
            Ca urmare nu ne rămîne decît să nu ne prezentăm la vot, căci nu este votul noistru, nu este pentru noi, ci pentru inamicii noștri, toți cei 14 fiindu-ne inamici, ci nu adversari politici.
            La turul al doilea, din 16 noiembrie, au rămas doi peceriști, amîndoi de Dreapta (una istorică, alta isterică), amîndoi anti-democrați, amîndoi susținători ai imperiilor suprastatale, amîndoi sclavi ai blocului militar agresiv fascist, NATO, amîndoi supuși adevăratei ciume dominante în Romînia – guvernarea ecleziastică (plătită abuziv din bugetul unui popor ne- și anti- religios) , amîndoi inamici ai istoriei și numelui real al Patriei – Dacia, amîndoi reprezentînd politica opresivă a Contrarevoluției care nu a permis activitatea legală, oficială a Partidului Comuniștilor.
Nu avem nici un motiv ca noi, cei 85-90 % dintre votanți, să ne prezentăm la urne; avem doar șansa de a le da cu bobîrnacul tuturor celor de Dreapta (de la gunoiul istoric PNȚ la ACL și la cea ascunsă, PSD) dacă oricare dintre ei ar primi doar 1-3 procente, ceea ce de noi depinde…
Votul nostru cel puternic acesta este: ABSENȚA; circarii Dreptei să-și joace singuri scenetele.

11 noiembrie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului Comuniștilor.

miercuri, 29 octombrie 2014

Laudatio pentru... Cicănești !            Nu vreau să spun că nu va mai fi, poate, în următoarele multe secole și milenii un moment asemănător ca cel petrecut la 24 octombrie în Aula Mare a Academiei Romîne în care numele Comunei Cicănești și al ilustrului ei reprezentant, Gheorghe Păun, Academicianul, au fost cel mai des și entuziast rostite…
            Dar sigur nici în trecut nu au existat asemenea falnice puncte de reper monumental, cu excepția probabilă a perioadei cînd în Cicănești –ba chiar în satul Bărăști, de unde și-a pornit cursul spre glorie Academicianul- s-a aflat locul de unde se cîrmuia întreaga țară, în Cetatea Tămașului, Tamasidava, căci nu degeaba s-au năpustit hoardele tătare în ”orășelul Dacic”, Bărăști fiind singura localitate din cuprinsul Daciei la care referirile se fac cu această formulă…
            Mi-am luat onoarea de a fi prezent la ceremonia -de o înălțătoare simplitate- organizată de Academie pentru a asculta Discursul de recepție al faimosului nostru consătean (”Căutînd calculatoare în celula biologică. După 20 de ani”) și l-am privit cu admirație, din imediata apropiere, în cele 55 de minute cît și-a rostit cuvîntul, urmărind în același timp luminile mîngîietor aprinse din privirile argeșenilor (cîteva zeci) prezenți în aulă; de la Cicănești am fost eu și Anișoara, fericita soție a ”sărbătoritului” (căci sărbătoare a fost). Îi las pe cititori să-și explice masiva participare la ceremonie a argeșenilor (din Curtea de Argeș și Pitești), a vîlcenilor și a altora din județe; notez însă că toți cei pe care i-am întrebat mi-au răspuns că au sosit, ca și mine, neinvitați, neanunțați.
            Pe un ton egal, în ritm echilibrat, calm, fără articifii retorice sau gestică actoricească, stăpîn pe sine, dragul nostru Academician și-a rostit discursul ca un fluviu imperturbabil urcîndu-și valuri line ale cuceririlor de valoare spre a le uni cu albastrul infinit al văzduhului, din care a iluminat, rînd pe rînd, nume, localități, titluri de opere și universități, academii, edituri, toate celebrînd ca într-un cerc de aur evaluări ale cercetărilor sale de peste douăzeci de ani…
            Cunoscuta-i modestie relațională, specifică Țăranului Dac (și fiilor săi) abia i-a îngăduit lui Gheorghe Păun să se citeze o singură dată, numindu-și creația, P-sistem, deși întreaga lume științifică i-o numește cu elogii maxime, iar citările operei sale și ale numelui au atins cel mai înalt nivel național și internațional.
            Fericit că am un astfel de consătean, care proclamă prin activitatea sa științifică elogierea Comunei noastre (cum a făcut-o, cu talent, și în operele literare), am rămas înmărmurit, împreună cu întreaga sală, ascultînd Răspunsul academic, excepțional de entuziast rostit de Academicianul Solomon Marcus, debutat cu ”Dragă Gheorghe”, plin de afecțiune, de admirație, de respect și de copleșitoare satisfacție a Meșterului care-și privește discipolul urcînd…
            Îl știu de multe zeci de ani pe autorul Răspunsului (din întîlniri publice dar și familiale), l-am ascultat mereu cu interes, i-am citit cu prețuire lucrări, dar niciodată nu l-am văzut și nu l-am auzit potopit de atîta căldură, însuflețit de emoția profundă și complexă dată de datoria înaltă de a numi valoarea greu de măsurat în cuvinte adecvate, pe care nici dicționarul nu le mai poate oferi spre a califica opera celui mai mare și mai drag dintre elevii săi.
            Mi-a plăcut și îmbrățișarea afectuoasă (de afin, de la Oești) a Academicianului Răzvan Theodorescu
            Le-am propus celor doi, dar nu am reușit să citesc acolo, în plen, cîteva catrene pe care mi le-a inspirat evenimentul; iată-le:

                                    1. Căutînd calculatoare
                                    În celula sa cea vie,
                                    Cum să nu devină, oare,
                                    Nemurit de-Academie ? 

                                    2. Peste toată curtea mare
                                    Cel mai mîndru-a fost să fie,
                                    Iar de-acum, Păun ne-apare
                                    Falnic și-n… Academie !

                                    3. Și-am venit ca să-l contemplu,
                                    (Ca Țăranul c-un pogon !)
                                    Cum se-nalță lîngă Templu:
                                    Renumitul… Solomon !
25 octombrie 2014   

Prof. Gheorghe UNGUREANU

vineri, 10 octombrie 2014

CIC Curtea de Argeș - un veritabil... CIRC ! 
            Am știut din prima clipă (a ”genezei”) că (încă nenumitul) CIC va fi un un  CIRC peceristic menit să determine, prin prestanța autorităților și personalităților ca și prin prestația fondurilor –cunoscute și necunoscute- să impună pas cu pas intelectualilor argeșeni să devină… telectuali –cum s-a petrecut în întreaga țară, dar mai ales în Capitală și în marile orașe- adică să renunțe la independența de gîndire și creație, la minimele cunoștințe științifice dobîndite în gimnaziu și liceu spre a-și reface monolitul conformismulu față de gorilele care ne înghit: blocul militar fascist NATO și Imperiul Cotroman Romano-German de la Strasbourg ! (așa cum aplaudau în cor, entuziaști și nestăviliți, în timpul regimului democrat, congresele și conferințele naționale, cuvîntările ”mult iubitului și stimatului”, realegerea Tovarășului, hulit apoi cu gura plină de bolboroseli înlăturite și declarat tiran și dictator, în imnuri și ode întoarse în dejecții).
            La 8 octombrie a.c. a avut loc la casa de cultură din Curtea de Argeș un amplu program și manifest anti-cultural demn de memoria păstrătoare a unicatelor istorice, o reeditare a hăulirilor de altădată, sub semnul globalizării… Romînismului, concretizat prin înfășurarea, la propriu, a globului pămîntesc în tricolorul înnobilat de semnături respectabile și de efigia dragului Eminescu, devenit vîrf de lance anti-Dacică prin Romînismul zdrăngănit ca suprem elogiu ditirambic, urcat pe creste de munți printre prăvălii boristice, esențialmente anti-Dacice și scoborît în genunchi, ca penitență, pentru fronda formală, la poalele Noului Imperiu bicefal: UE-NATO…
            Speculînd talentul excepțional de desăvîrșit organizator și nelimitat creator, inventator și inovator al unui vechi activist aflat în permanentă întinerire și învigorare precum și buzunarul său generos –l-am numit pe George Rotaru din județul Vîlcea, în fața căruia ar înlemni autoritățile de partid și de stat ante-decembriste că nu i-au acordat cinul cel mai înalt pentru care se dovedește deplin dotat- CIC-ul argeșeano-vîlceano-domneștean, înmiresmat și cu damfuri oltenești, aflat sub patrafirul s.c. ”Prăvălia BOR”, și-a dezvăluit și demonstrat caracterul de… CIRC triumfalist.
            A plouat cu zeci și sute de diplome și nenumărate distincții multicolore –în sala ornată pînă la refuz, absolut ca niciodată, prin talentul și obolul excepționale ale tovarășului George Rotaru, pentru care am toată stima și admirația- peste mulțimea de intelectuali (evident și din Vîlcea și Basarabia, prin nelipsita Alba Iulia), aproape toți prezenți acum spre a-și primi meritatele onoruri… Nu s-au intimidat rostindu-și mici replici de mulțumire și de surpriză, nici nu s-au rușinat spunînd ori auzind laude la adresa limbii ”Romane” și a ”Romanismului”, ambele expres anti-Dacice, înflorite și tivite cu ghimpi din hîrîiala anglo-saxono-americană…
            Globalizarea ”Romanismului” anti-Dacic, în fața unei mulțimi de hărți ale Daciei ciuntite (care nu este nici măcar o zecime din Dacia de 30 de milenii care niciodată n-a acceptat porecla actuală pînă în urmă cu un secol și jumătate, pusă ca diademă de nimicitor pîrjol pe întunecata frunte îngenunchiată prin Școala Ardeleană și Eliade italienizantul) a creat cadrul schimbului darnic de elogii și ofrande între autorități, în isonul onegeurilor (toate guvernamentale și politice, toate anti-patriotice și anti-naționale) cu largi buzunare ”înțepate” în rezervele guvernamentale și imperiale, pentru a sublima ”Romanismul” formal naționalist, cufundat în cel mai profund conformism față de terorile și deznaționalizările imperiale, în raport cu care telectualii argeșeni (ca toți cei din întreaga țară) sînt, de regulă, prezenți doar la tămîieri și înmînarea de distincții, lăsînd apărarea Limbii Dace pe seama cîte unui Don Quijote de la… manșa vreunui ziar sau a unei broșuri, cu greu scrisă și tipărită.
            Dator față de Adevăr și Istorie nu pot să nu notez ceea ce constat permanent: CIC-ul este, fără îndoială, un CIRC anti-național și anti-democrat…
9 octombrie 98
Prof. Gheorghe UNGUREANU