sâmbătă, 27 septembrie 2008

Pesediştilor, voi sînteţi... strîmba "

Am ascultat, din nou, cu sentiment de maximă mînie şi revoltă -specific tuturor oamenilor muncii- lălăiala pesedistă despre aşa-zisele alegeri din 30 noiembrie, pentru care cei mai importanţi dintre conducătorii Contrarevoluţiei şi făuritori ai Capitalismului se prezintă, cu aceeaşi veche neruşinare, a fi ... de stînga...
"Noi sîntem stînga !" trîmbiţează ei şi oferă electoratului deviza "Mai bine pentru cei mulţi", deşi noi ştim bine că ei sînt, înainte de toate, bogaţii cei puţini, ciocoii pecerişti, care au demolat Socialismul, au săvîrşit apoi Contrarevoluţia anti-socialistă, anti-populară şi anti-naţională, deci contra celor mulţi şi care au trecut din prima clipă, după asasinarea Preşedintelui, cu pricepere, afecţiune şi devotament, la ruinarea poporului şi a ţării, pe care au transformat-o în colonie a Imperiului European şi în bază militară pusă la discreţia Barbarilor Fascişti care conduc USA şi NATO...
Această gaşcă, alături de celelalte, numite "partide", a expropriat pe toţi oamenii muncii, furîndu-le, la început, părţile sociale, jefuindu-i apoi de fabrici şi uzine, organizaţii comerciale, CAP-uri şi IAS-uri, sistemul de sere şi irigaţii, toate făcute cadou infractorilor.
Aceştia, îmbogăţiţi, ne spun acum "noi sîntem de stînga". Dar noi ştim şi le amintim; VOI SÎNTEŢI ... STRÎMBA ! Iar pînă veţi dispărea în negura istoriei, de unde aţi apărut, va fi vai şi amar de cei mulţi, ci nu ... mai bine !
O garanţie în plus a adîncirii dezastrului pe care îl veţi continua o constituie noua băgare în sînul vostru a exponentului celor mai bogaţi dintre bogaţi - P.C.
Oameni ai muncii, nu daţi votul cameleonilor, care sînt de stînga doar în cîteva vorbe înaintea mascaradelor electorale !
Jos Burghezia şi Capitalismul ! Trăiască SOCIALISMUL !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

sâmbătă, 13 septembrie 2008

Deştepţii şi proştii

Telectualii au zumzăit pe toate vocile şi s-au fîţîit prin toată presa crezînd -şi dorind, din tot golul foalelor- că alarmează o lume necuprinsă despre o CATASTROFĂ care va extermina nu numai Planeta, ci tot Universul !!! Se bucurau, cu ochi sticloşi, să-i vadă pe proşti gudurîndu-se la picioarele Marilor titraţi cerşind iertare, protecţie şi îndurare. Căci nişte scăpaţi din frîie, cică, vor spulbera în "aer" totul şi, jucîndu-se de-a distrugătorii-creatori-distrugători din poveste, împletiţi şi împleticiţi cu Darwin, fruntea savanţilor, vor reface explozia iniţială şi ... alt univers ! (O glumă savuroasă, plină de umor şi sarcasm despre făcători de universuri, a scris Acad. Dr. Gheorghe Păun -"Nemiloasele cercuri", publicată în Editura "Meşterul Manole", 2004)...
Un coleg de profesie, -neţărănească, pe care dînsul o dispreţuieşte iar eu fiind, mai întîi, de profesie ţăran !- m-a vizitat alarmat şi mi-a furnicat urechile şi creierul timp de o oră,în care nu am scos un sunet (eram uimit de titirez, deoarece nu citisem ziarele două-trei zile, iar televizorul meu stă rece de prin 1989); şi-a mobilizat tot lexicul acumulat în mulţii ani de şcoală ca să-mi demonstreze, săracul, ce bogăţie de informaţii şi talent oratoric este, mai ceva decît lălăitorii din presa scrisă şi clovnii din televiziuni...
Am fost, -pe jos, ca orice ţăran- pe străzile oraşului şi pe uliţele satelor, pentru semnături spre a putea candida la alegerile din noiembrie şi am remarcat că niciun ţăran sau muncitor nu a pus problema (pentru un viitor candidat) experimentului big-bandiştilor, dar, fără excepţie, au ridicat-o cei "de carte"; mă gîndeam la şmecheria "folclorică" cu cartea şi ... partea ! Intelectualii se zbuciumă palavragind continuu despre "experimentul secolului sau mileniului", iar ţăranii au rămas, retardaţii, la of-urile lor despre vaci şi oi, despre nenumăratele taxe şi impozite, despre feciorii şi fetele plecate în ţări străine, despre pensia cît un colindeţ...
Experimentul big-bangului i-a despărţit pe deştepţi de proşti, luminîndu-i...
Cu excepţia unui profesor, consătean şi colaborator, a unui talentat învăţător, hîtru de fel şi a unei vechi prietene -care mi-au răspuns cu entuziasm la solicitarea expresă de a-mi colecta semnături de susţinere- ceilalţi intelectuali abia semnează scremîndu-se, cînd le e jenă să refuze, dar îi critică, teribil de crunt şi fără drept de replică, pe toţi politicienii post-decembrişti, în vreme ce ţăranii cer, cu entuziasm, să semneze şi să-i contacteze şi pe alţii...
Vorba cuiva: sînt, totuşi, două Romînii: una mică, a cărţii rătăcite şi alta, mare, a truditorilor.
Cinste truditorilor ! Ei trebuie să-şi aibă locul lor în Parlamentul ţării !
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti)

duminică, 7 septembrie 2008

Votul cenzitar

Am ajuns (în numai 18 ani) să trăim şi cel mai banditesc atac împotriva democraţiei, înainte de a fi repudiată deschis şi explicit, în public, de către guvernarea contrarevoluţionară post-decembristă. Este vorba de introducerea în mascarada "alegerilor" post-decembriste a "votului cenzitar", în partea lui cea mai sensibilă, cu efecte mortale, căci priveşte pe candidaţi, ci nu pe votanţi (deocamdată).
Votul uninominal este în sine şi prin sine, cea mai retrogradă prevedere reacţionară şi discriminatorie; dublat de impunerea unei garanţii băneşti de către candidaţi, la un nivel foarte mare (cinci salarii minime pe economie, în cifre brute !) aceasta finalizează înlăturarea ultimelor forme ale democraţiei, instaurînd discriminarea totală, în favoarea infractorilor, prin frîngerea, din faşă, a oricărui gînd, a oricărei speranţe, de candidatură din partea oamenilor muncii, adică cca 85 % dintre votanţi.
Acest dezastru naţional (impus prin lege, care încalcă toate dispoziţiile Constituţiei, Convenţiei Europene şi ale Declaraţiei ONU privind drepturile fundamentale ale Omului şi Cetăţeanului) va face imposibilă intrarea în Parlament a altor persoane decît cei bogaţi, slugi, cum se ştie, ale infractorilor.
În consecinţă, proiectul nostru de a propune candidaturi pentru toate colegiile din partea Partidului Comuniştilor, s-a spulberat. Ca urmare, subsemnatul voi depune candidatură independentă şi sugerez tuturor comuniştilor, care ar putea să facă rost de suma impusă de legea discriminatorie, să procedeze la fel. Învingători, ne-am putea reuni uşor în camerele parlamentului.
Vă doresc succes !
Toţi cei care vor să-şi depună candidatura, vor avea la noi sprijinul nbecesar.
Prof. Gheorghe UNGUREANU, preşedintele Partidului Comuniştilor (Nepecerişti).

marți, 2 septembrie 2008

Comunişti, vă chem să candidaţi, !

1 septembrie 2008


Scrisoare deschisă către toţi comuniştii

Tovarăş________________________________________
________________________________

După ce am contactat pe toţi comuniştii cunoscuţi -care s-au afirmat ca persoane fizice, grupuri, asociaţii sau partide- şi le-am propus să ne unim, cu scop imediat electoral, spre a ne putea prezenta la scrutinul din noiembrie 2008, drept candidaţi ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti), singurul partid comunist înregistrat legal după 1989,
Luînd act –din exprimări directe sau din lipsa răspunsurilor- că nimeni nu vrea să candideze în această formulă, fără să fi cerut vreunuia să renunţe la propriul proiect,
Pentru că noi, PC(N), nu avem posibilitatea să pregătim candidaţi pentru toate colegiile electorale (cca 500) şi, pentru că şi aşa avem vreo zece judeţe fără membri proprii,
În fine, pentru că este posibil ca şi noi să fim radiaţi din registrul partidelor înscrise legal, căci contrarevoluţia este turbată din cauza înscrierii noastre (în urma Hotărîrii CEDO),
Am hotărît ca noi să candidăm independent, urmînd ca după alegeri să colaborăm, fie în cadrul Parlamentului (dacă reuşim), fie în afara lui, pentru organizare, dacă vom fi în stare să depăşim orgoliile şi particularităţile exagerate.
Toţi cei care doresc să se prezinte ca fiind comunişti, membri ai Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) sînt rugaţi să ne contacteze pentru colaborare şi sprijin; pentru cei care sînt înscrişi ori se înscriu, noi vom face campanie directă favorabilă.
Este necesar să reţineţi că în termen de cca o lună trebuie să avem semnăturile susţinătorilor (al căror număr îl stabiliţi în raport de numărul votanţilor din judeţul/colegiul unde se depune candidatura).
După ce ne contactaţi în acest sens, vă vom sprijini cu următoarele:
- model pentru liste de susţinători,
- îndrumar privind recoltarea semnăturilor,
- sugestii pentru atragerea unor colaboratori,
- sugestii pentru prezentarea în campania electorală,
- proiect de colaborare directă în campanie,
- materiale de informare politică şi documentară
Menţionăm ideea de a vă atrage colaboratori şi să depuneţi candidaturi în toate colegiile electorale din judeţ, precum şi în alte judeţe (unde nu candidează alţi comunişti),
Urîndu-vă sănătate şi împliniri în viaţa personală şi familială, vă dorim succes în alegeri, indiferent de opţiuunea dv. !

Prof. Gheorghe UNGUREANU,