miercuri, 13 octombrie 2010

Neruşinaţii guvernanţi şi despăgubirile

După jefuirea întregii averi a Statului şi a cetăţenilor, neruşinaţii guvernanţi s-au tot milogit la instituţiile imperiale şi au obţinut, în sfîrşit, după 21 de ani de batjocură, dezlegare de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca să-i despăgubească pe cei jefuiţi cu o-nimica-toată, primind încă un răgaz de vreo doi-trei ani.
Bandele de infractori pecerişti, care ţin primăriile ocupate din 1945, au folosit legile dezastrului naţional (am numit legile retrocedării imobilelor -clădiri şi terenuri) pentru a se îmbogăţi, ei şi ai lor, precum şi pentru batjocorirea populaţiei, aşa cum nu s-a întîmplat în întreaga istorie a Neamului Dac...
Fiind date de găştile de putere ale infractorilor, legile post-decembriste ale jefuirii proprietarilor (în special cea privind părţile sociale de la întreprinderi şi organizaţii socialiste şi cea privind fondul funciar) au fost, în realitate, cele mai masive şi cuprinzătoare exproprieri abuzive din istorie, aşa cum deseori am precizat; mai notăm, din nou, că aceste legi au încălcat grosolan şi textul şi spiritul Constituţiei socialiste, abolită ilegal, precum şi ale celei capitaliste, încă inexistentă, căci proprietatea asupra bunurilor confiscate -cu scopul de a le pune la dispoziţia bandelor de infractori din comisiile locale şi judeţene- era privată, situaţie în care găştile din "parlament" nu aveau competenţă să le naţionalizeze.
Jaful istoric fără precedent -care a determinat cam atîtea procese cîţi locuitori are ţara, dacă nu mai multe !- era evident pentru oricine are vedere normală, cel puţin din două considerente simplisime:
1. Termenele de rezolvare a solicitărilor s-au tot prelungit pînă la infinit, iar comisiile grohăie tot ce le pică în pix prin răspunsurile lor ştampilate;
2. Legiuitorul pecerist (exact cel care confiscase cu japca acele bunuri în timpul regimului democrat !) nu a prevăzut nicio despăgubire pentru bunurile de retrocedat, nici pentru perioada de pînă la 22 decembrie 73 (1989) şi nici după aceea, pînă la ... infinit astfel că, spre exemplu, banda infractorilor pecerişti de la primăria comunei mele natale (Cicăneşti, judeţul Argeş), aflată acolo din anul 29 (1945), în loc să restituie ţăranilor pămîntul acaparat în Socialism, le-a cotropit ceea ce mai aveau, adică o sută de hectare, le-a valorificat cu venituri grase timp de 21 de ani, de conivenţă cu instituţiile Statului (ocolul silvic şi Prefectul, şeful infractorilor din judeţ), în plus a vîndut, pe teancuri de euro, muntele proprietatea comunei, cumpărat, mai întîi, de către consilierii pecerişti, cu cîte doi lei...
Acum, ocrotitoare, ca orice pavăză imperială, CEDO mai dă un răgaz jefuitorilor, iar după aceea le dă drum liber ca să restituie proprietarilor jefuiţi... despăgubiri simbolice.
Iată de ce masele populare au dreptul -şi datoria !- să-i spulbere în vîntul morţii pe asemenea guvernanţi neruşinaţi.
Moarte Capitalismului şi Imperialismului !
Trăiască Socialismul !
13 octombrie 94
Prof. Gheorghe UNGUREANU