marți, 22 martie 2011

SKARAOSKY EXISTĂ !

Skaraosky există ! El domină Franța și bombardează Libia !
Singurul personaj pozitiv din ciudata faună oribilă a religiilor evreiești, Scaraoschi, inventat, desigur, ca toate celelalte, în scopul îndobitocirii robilor, are o existență reală, după cele ale Bușiblerilor din anii trecuți, în persoana dementului halucinant care rînjește peste Franța, ca o efigie a morții, și trimite bombardierele peste pămîntul Libiei, care a făcut totul, de zeci de ani, să iasă din tribalism și să înainteze în independență și prosperitate.
În toate cufurelile biblice (cartea măcelurilor și sălbăticiilor desăvîrșite) Scaraoschi este prezentat ca o fantomă a Răului, dar orice om întreg la minte îl percepe, simplu și clar, tocmai pentru că este dorit ca negativ de către măsluitorii Spîrcului, ca simbolul Revoluționarului, care se opune deschis Răului ”oficial”, care vrea să detroneze bestialitatea, tirania, despotismul peren al auto-stăpînului dement și idiot, autoproclamat creator și conducător: cine luptă împotriva unei asemenea hidoșenii este, fără îndoială, personaj pozitiv, cam în genul lui Făt-Frumos Dacic, dar...
Iată că în lume a apărut, există, rînjește distribuind moarte peste țări și popoare, un al treilea Skaraoski total negativ, care, împreună cu primii doi, Bușiblerii, ară țările cu bombe, cu care și-a făcut de fapt ucenicia în celelalte desțeleniri ale diavolismului politic belicos: Albania, Irak, Afganistan, Iugoslavia, iarăși Irak -ca să nu ne mai amintim de Vietnam, Algeria, Ciad...- și acum Libia cea bogată și stabilă, unde bestiile fasciste au ațîțat și pregătit pentru zurbă niște trepăduși...
Omenirea -și mai întîi propriile popoare- trebuie să reacționeze și să elimine de pe scenă asemenea figuri scabroase care compromit chiar imaginile personajelor inventate voit negative.
Moarte fascismului ! Trăiască popoarele libere ! Trăiască Libia ! Victorie pentru Kadaffi !
22 martie 95
Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 20 martie 2011

COMUNIȘTI și COLABORATORI

Deși din toate materialele noastre rezultă foarte clar cum și unde putem fi contactați, mai precizăm încă următoarele:
1. Oricare cetățean romîn major, indiferent de domiciliu, se poate înscrie în Partidul Comuniștilor, prin complectarea unei adeziuni tip ori prin trimiterea unei cereri, cu datele respective, la adresa: Partidul Comuniștilor (Nepeceriști), 115300 Curtea de Argeș, Bd. Basarabilor nr. 5, bloc E2, scara A, etajul IV, apart, 12, județul Argeș, Romînia, la care să fie anexată copia xerox a BI/CI. Nu se discută și nu se ”aprobă” înscrierea în Partid; depunerea adeziunii/cererii reprezintă înscrierea;
2. De la data înscrierii, fiecare membru -care-și poate zice COMUNIST- plătește o cotizație simbolică (dar obligatorie)- și activează în raport de hotărîrile organizației din care face parte, de prevederile Statutului și ale Programului, de însărcinările primite;
3. Toți comuniștii și simpatizanții pot colabora, în prezent, la acțiunea de strîngere a semnăturilor pentru actualizarea înregistrării Partidului; nu plătim pentru aceasta, dimpotrivă: solicităm de la comuniști și colaboratori sprijin material, inclusiv financiar, pentru a le oferi, în schimb, șansa și cadrul oficial spre a-și susține interesele de clasă. Teza fundamentală -care vrem să vă fie clară- este; comuniștii și simpatizanții, Oamenii Muncii, au nevoie de noi, ci nu invers; pentru Dv. am creat Partidul -cu mari eforturi- și vi-l punem la dispoziție: folosiți-l !
4. Avem un singur scop: să realizăm Puterea Democrată, adică să ducem în toate organele de Putere pe Muncitori și Țărani, în procentul real din societate; dar nu ducem pe nimeni cu forța, ci numai pe cine vrea și depune efort pentru aceasta;
5. Spre deosebire de toți care și-au zis ”comuniști” și, mai ales, de conducătorii lor, de la 1847 și pînă astăzi, 20 martie 95 (2011), definim deschis și explicăm total Doctrina Comunistă, potrivit căreia acordăm totală libertate politică tuturor claselor și categoriilor sociale, care vor putea să aibă partide proprii și reprezentanți în organele de Putere, în raport de numărul de voturi obținute. Evident că, potrivit Constituției, cînd vom fi la Putere majoritari, nu vom permite existența partidelor inadmisibile: religioase, etnice, suprastatale, fasciste, teroriste, extremiste !
6. Puteți citi orice document oficial al nostru; nu avem secretă nici o propoziție. Dar nu aveți nevoie de nimic; cuvîntul comunist este suficientă garanție; numai anti-comuniștii, adică lălăitorii peceriști cer Statute, Programe, Doctrine, Teze și Anti-teze etc etc. Pentru noi este clar și suficient un singur Deziderat: Cei mulți să fie în Putere, atîția cît sînt în societate !
7. Pentru cei care ne scriu și ne telefonează, ori ne spun în stradă că vor veni cu noi cînd vom fi majoritari în Parlament și în Guvern, avem un singur răspuns: numai peceriștii lălăitori și idioții așteaptă para mălăiață în gura lui Nătăfleață; comuniștii acționează ei înșiși în fiecare clipă !
Vă stăm, cum am explicat, la dispoziție; Succes !
20 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 17 martie 2011

Proiect electoral pentru anul 96 (2012)

PARTIDUL COMUNIȘTILOR (Nepeceriști)
Comitetul Național
5 martie 95 (2011) Proletari, nu acceptaţi Să mai fiţi exploataţi !


PROIECT ELECTORAL pentru anul 96 (2012)

Comitetul Național al Partidului Comuniștilor (Nepeceriști) propune membrilor săi, organizațiilor existente în județe și localități și celor care se vor (re)organiza, precum și viitorilor candidați comuniști -la alegerile din anul 96 (2012)- să preia din Programul Politic general și să militeze pentru împlinirea Dezideratului electoral: Nici un organ de Putere fără Comuniști !
Dacă vom candida, anul 96 (2012) ar marca prima prezență a noastră la urne, în nume propriu. Candidaturile anterioare ale membrilor noștri, sub numele Alianța pentru Socialism (80/1996) și Partidul Alianța Socialistă (88/2004) ne-au adus primele succese simbolice, înainte de hotărîrea CEDO din 3 februarie 2005 privind înregistrarea Partidului, fiind aleși primul Primar și primii Consilieri locali comuniști, ulterior, la votările din anii 81 (2007), 82 (2008) și 83 (2009) nu am mai putut candida, datorită măsurilor de blocare a activității noastre de către autoritățile statului contrarevoluționar despotic.
Bineînțeles că, potrivit legilor draconice în vigoare, vom candida numai după actualizarea Listei susținătorilor de la dosarul Partidului existent la Tribunalul București; așadar, toți cei care se consideră comuniști și doresc să candideze, trebuie mai întîi să se înscrie în partid și apoi, împreună cu cei care sînt deja membri, să procedeze urgent și intensiv la strîngerea semnăturilor de susținere.
Precizăm că ne bazăm pe comuniștii adevărați, cei care nu au fost membri ai P.C.R. și în primul rînd pe cei care aparțin claselor sociale fundamentale – Muncitorii și Țăranii- aceștia fiind cei care vor figura pe primele 80 % din numele înscrise în viitoarele liste cu candidații, deoarece numai cu comuniștii Muncitori și Țărani vom putea asigura intrarea în imperiul Democrației, total eliminată din viața noastră politică o dată cu victoria (vremelnică) a contrarevoluției din 22 decembrie 73 (1989).
Facem mențiunea că nici pînă la 22 decembrie 73 nu a existat o Putere Democrată, dar, din teamă ca să nu-și dezvăluie atitudinea anti-comunistă, ”comuniștii” lălăitori, peceriștii telectuali anti-democrați, care dețineau toate funcțiile de conducere, nu numai în Putere, ci și în Administrație și Justiție, de silă, de fandoseală, de șiretenie, practicau –parțial, pe cît să nu se dea de gol- principiile comuniste ale politicii Democrației autentice, bază a supraviețuirii regimului democrat.
De aceea, conform prevederilor statutare, astfel de entități nu vor fi niciodată propuși de noi drept candidați comuniști, chiar dacă vor fi membri ai Partidului Comuniștilor (Nepeceriști), motiv pentru care declarăm răspicat că Partidul Comuniștilor este partidul Muncitorilor și Țăranilor Nepeceriști, căci este necesară, mai întîi, eliminarea minciunii și a ”diplomației” de orice fel din existența Reginei vieții publice – Politica.
Oriunde vom fi majoritari, vom impune regulile Dreptății sociale și Democrației, iar unde vom fi minoritari, vom apăra cu strășnicie drepturile și libertățile Oamenilor Muncii ! Unde vom lipsi, veți asculta în continuare perorațiile anti-comuniste ale lălăitorilor peceriști. Dv., Muncitorii și Țăranii veți hotărî totul, fiind deținătorii primei și invincibilei Arme – Numărul !
Nici un organ de Putere fără Comuniști !

PREŞEDINTE;

Prof. Gheorghe UNGUREANU

sâmbătă, 12 martie 2011

Franța - în fruntea imperialiștilor fasciști

Tot mai des avem știri despre abandonarea, de către conducerea actuală, a poziției tradiționale a Franței, fovarabilă Păcii și înțelegerii. Devenită susținătoare a agresiunilor împotriva unor state libere și independente, cu conducere democrată, Franța, în calitatea ei de Stîlp al Imperiului European, își vîră coada de diavol în treburile altor state și teritorii. Neputînd suporta regimurile stabile din Africa și Asia, conducerea Franței, cu vechi apucături imperiale, actual fasciste, lipsită de demnitatea și răbdarea tradiționale, specifice Poporului Francez, ajunge la o recunoaștere ridicolă a unui ”guvern fantomă” amplasat în Estul Libiei, nu întîmplător lîngă Egiptul în care, de curînd, altă zurbă, de același fel, a ieșit victorioasă (vremelnic)...
Poate că gestul ne-ar putea trimite gîndul la faptul că visătorii imperialiști au fitile și în restul țărilor din Africa de Nord -și nu numai- precum și în Orientul Apropiat; știm deja de implicarea activă a Franței în toate agresiunile fasciste ale NATO, în susținerea fasciștilor agresori, Bușiblerii anglo-americani, pe care, ambițioasă, acum, i-a surclasat.
Sperăm și dorim ca Istoria să dea îndreptățite replici dure unor astfel de agresiuni de tip fascist și, în cazul dat, urăm conducerii constituționale, democrate, a Libiei să-i zdrobească pe agresorii externi și pe zurbagiii vandali din interior. Este dreptul sfînt ca legala conducere a Statului Libia să ia orice măsură împotriva violatorilor ordinii în stat ! Avem, pentru aceasta, convingerea că în Libia acționează bande infracționale, formate din dezechilibrați, dirijați, degradați și conduși din afară, în interesul imperialiștilor agresori. Socotim că oficialitățile statului și armata Libiei au nu numai dreptul, ci și datoria să-i stîrpească în totalitate pe bezmeticii care atentează la siguranța statului și la viața cetățenilor.
În același timp, socotim că legala conducere a Statului Libia are asentimentul Puterii constituționale și al forțelor politice democrate, reprezentînd masele populare, în primul rînd referindu-ne la Partidul Comuniștilor, a cărui atitudine trebuie să fie dată publicității de urgență.
Moarte agresorilor ! Rușine Imperialiștilor fasciști ! Trăiască Libia Democrată și Independentă, în frunte cu Colonelul Moammar Gadaffi !
12 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

joi, 3 martie 2011

Adeziune și actualizare

Mereu sînt solicitat, mai ales de către tineri aflați la muncă în străinătate, cu privire înscrierea în Partidul Comuniștilor și participarea la alegerile din anul viitor.
Pentru înscrierea în partid, solicitantul trebuie să depună la organizația locală, la Comitetul Județean sau la cel național o adeziune (pentru care alăturăm modelul tipizat) ori să trimită o cerere și copia xerox a CI/BI.
În legătură cu actualizarea listelor de susținători, membri de partid desemnați, simpatizanți cunoscuți ori alți voluntari pot complecta tabelele potrivit rubricilor cerute de lege. Această complectare trebuie să se facă riguros exact și corect, fiecare persoană care strînge semnături asumîndu-și răspunderea pentru datele înscrise.
Oricine ne poate scrie sau telefona pentru alte informații. Precizăm că noi reprezentăm interesele luptei politice pentru cucerirea Puterii de către Oamenii Muncii; bogătașii, ca și peceriștii trădători, au alte partide (burghezo-moșierești). Noi milităm pentru Doctrina Comunistă, adică pentru Libertate Deplină, ca oameni și ca Stat.
Trăiască Socialismul !
3 martie 95
Prof. Gheorghe UNGUREANU

Tabel nominal cu alegătorii
care susţin reînregistrarea ca partid politic
a Partidului Comuniştilor (Nepeceriști)
Localitatea:comuna/oraşul__________,judeţul_____________
Nr.crt./
Numele şi prenumele/ Data naşterii/
ACT IDENTITATE,//fel, serie, n u m ă r, // CNP
Domiciliul
(sat/str., nr., bloc, scara.,etaj., ap., tel.)/
Semnătura

(la finalul tabelului)
Declaraţie:
Subsemnat ,__________________________________, domiciliat în ______________________, născut la data de _____________________ în comuna/oraşul __________________________, judeţul _______________, posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. ___________, CNP ______________________- declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, că atest autenticitatea semnăturilor cuprinse în prezenta listă, care are un număr de_______ poziţii.
Pentru care dau prezenta, astăzi __________________20 , în localitatea ___________________ judeţul______________________.
Semnătura:
Proletari, nu acceptaţi
Să mai fiţi exploataţi !
A d e z i u n e

Subsemnat , ________________________________ , domiciliat în comuna/oraşul _________________, satul/strada______________________nr.____ bloc ____, scara ____, etaj ____, apart. ____, judeţul ______________, născut la data de _________________, în comuna/oraşul____________________, judeţul _____________, fi___ lui ___________ şi _____________; am profesia de _______________, specialitatea_________________, studii ______________, ocupaţia __________________ la ________________________
BI/CI seria____ nr. ____________eliberat de __________________________, la data de ________________ CNP___________________Telefon domiciliu: ________________, telemobil: ________________________, la serviciu: ____________________________, adresă electronică:_______________________________________________________
Sînt de acord cu Statutul şi Programul politic al Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi solicit să fiu înscris în acest Partid, fiind atras de către tovarăş _______________________________. Am activat pînă în prezent în următoarele partide (nume, date, funcţii ş.a.). La nevoie, se continuă pe verso. ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Data: ___________________ Semnătura: ___________________

miercuri, 2 martie 2011

Scrisoare deschisă către CONSILIUL DE SECURITATE

1 martie 95 (2011)


Scrisoare deschisă
C ă t r e,
Membrii Consiliului de Securitate

Am luat cunoștință, cu stupefacție, de hotărîrea unanimă cu care ați acceptat tirania unor forțe oculte, de tip barbar și fascist, dispunînd ca, în numele Guvernelor, Statelor și Popoarelor dv., să interveniți –inclusiv cu mijloace de constrîngere și de forță- în viața unui Stat, egal cu al dv. membru al aceleiași organizații, ceea ce este impardonabil și violează esențial hotărîri epocale ale ONU, precum și actele istorice de constituire.
Asemenea hotărîri, privind de data aceasta Libia și conducerea sa constituțională au deja precedente de extremă periculozitate, prin care au fost masacrate țările și popoarle în forme bestiale, punîndu-le la cheremul barbarilor mondiali: Panama, Albania, Irak, Afganistan, Somalia, Iugoslavia … (ca să ne referim numai la cele din ultimele două decenii), la care se pot adăuga ingerințele, pe aceleași căi, în provocarea tulburărilor actuale din țări ale Africii și Orientului Mijlociu.
Ați ucis prin aceasta organizația mondială în spiritul și țelurile ei pozitive, ați demonstrat că, cel puțin în Consiliul de Securitate, nu mai există reprezentanți ai statelor democrate, cu atitudine democrată, transformîndu-vă în dictatori puși în slujba Bușiblerilor, care n-au altă preocupare decît înlăturarea și exterminarea alternativelor la tirania lor fascistă.
Uitați, stimați membri ai Consiliului de Securitate, sau nu aveți capacitatea de a înțelege și reține că fiecăruia vă va veni rîndul la decimare și exterminare din partea aceluiași agresor, ale cărui crime le ascundeți și le faceți nepedepsibile prin hotărîrea dv. !
Dispunînd intervenții barbare împotriva unui Stat și a conducătorilor săi, în favoarea unor grupuscule de derbedei și zurbagii -pregătiți probabil, cu momeli, alcool și droguri- v-ați dezvăluit nimicnicia prin alăturarea față de minuscule minorități împotriva imenselor majorități, deci esența atitudinilor anti-democratice, barbare și fasciste; să notăm, ilustrativ, că în Egipt asemenea zurbe încropite de circa 0,1 – 0,5 % din populație și-au impus voința dementă restului de 99,5 % din populație, iar dv. ați aclamat această aberație…
Este cert și evident că vă lipsesc ori ingnorați cu bună știință criterii pozitive, indubitabil democratice, în aprecierea și analizarea situației dintr-o țară; de aceea îmi fac datoria de onoare spre a vi le sugera, astfel ca, aplicîndu-le, să puteți stabili dacă în acel caz există sau nu un regim democrat:
1. Existența unui organ legislativ ales, din concurenți electorali diferiți și adversari politici;
2. Dacă legislativul cuprinde pe reprezentanții tuturor claselor și categoriilor sociale;
3. Dacă statul îndeplinește efectiv și eficient condiția primordială a asigurării Democrației – obligatoria existență și libertate de acțiune pentru partid politic propriu al fiecărei clase și categorii sociale.
Pentru că Excelențele Voastre reprezentați State, ci nu zurbe puse la dispoziția unor barbari, este obligatorie, pentru fiecare dintre dv, spre a vă onora, nu dezonora, misiunea, să ascultați pe toți conducătorii partidelor politice și pe conducătorii Statului și numai după aceea să adoptați o hotărîre, care nu poate trece niciodată dincolo de obligarea statului la îndeplinirea celor trei condiții spre a fi considerat sau a deveni Democrat.
În afara acestui cadru, dv. sînteți și acționați pentru nimicirea Statelor și a Umanității, iar organismul dv. propriu nu poate fi considerat democrat dacă permiteți existența vreunul soldat pe teritoriul străin de țara sa, precum și existența de instanțe internaționale care să se abată de la singurul principiu corect posibil în justiție: fiecare cetățean are drept să fie judecat numai de propriul Stat !
Cu speranță în triumful Rațiunii și Democrațieri !

Prof. Gheorghe UNGUREANU,
Președintele Partidului COMUNIȘTILOR (Nepeceriști)