miercuri, 14 martie 2018

Omagiu distinsului savant englez Stephen Hawking !

Decesul celui mai de seamă savant al lumii în viață (pînă astăzi), Stephen Hawking, a făcut să vibreze de suferință toți oamenii de știință și de cultură din întreaga planetă, căci marea personalitate a distinsului savant, care abia împlinise 76 de ani în ziua de 8 ianuarie a.c., s-a impus atenției tuturor prin lucrările lui excepționale ca abordare, demers comparativ cu lucrările remarcabile din același domeniu și concluziile pe cît de simple pe atît de pertinente. Dar persoana savantului a devenit celebră și prin grava stare a sănătății care l-a țintuit în nemișcare zeci de ani, fără însă ca să-l oprească din elanul creator al cercetării și elaborării tezelor fascinante (cum ar fi despre Timp, Spațiu și Mișcare, ”apariția” și evoluția Universului, soarta speciei noastre, cu pericolele pe care ea însăși le produce prin chiar dezvoltarea științei și tehnicii. Compatriot cu Darwin și Newton, apreciați de confrați drept primii doi mari savanți ai Omenirii, Hawking este bine cunoscut, ca și cei doi, nu numai în lumea oamenilor de știință, ci și oamenilor simpli, întîlniți chiar azi pe stradă, ceea ce-i sporește rangul celebrității. Aș remarca în mod deosebit cea mai importantă diademă care face să-i strălucească personalitatea marelui dispărut, constînd în aceea că nu ponegrește Știința și Omul, cum fac mulți ”savanți” și cademicieni, mai ales din țara noastră, prin a da girul personalității lor acelei șmecherii numită ”dumnezeu”, inventată pentru înrobirea și batjocorirea oamenilor. Hawking, Regele neîncoronat al Trudei științifice, n-a avut pentru acea creatură hidoasă și înjositoare, decît umor și sarcasm… Am citit, ba chiar am studiat, unele lucrări ale marelui savant uimitor și, încîntat de simplitatea și măreția sciiturii și argumentării, fericit că am cunoscut, prin cărțile sale, o asemenea personalitate, l-am citat și eu în cărțile mele. Îndurerat de dispariția marelui om de știință, aș dori să asigur familia sa, lumea științifică și poporul său de profunda compasiune, respectul deplin al poporului Romîn și confirmarea că vom păstra la locul cinstirii celei mai înalte, imaginea luminoasă a celui care ne-a încîntat mintea și sufletul, prin opera sa nepieritoare. 14 martie 2018 Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 13 martie 2018

Omagiu pentru Eroul Slobodan Miloșevici

Senvici Se dedică Eroului Naţional al Serbiei şi Iugoslaviei, Slobodan Miloşevici, cu ocazia „Nopţilor de Poezie” de la Curtea de Argeş Nopţi-de-poezie lîngă Nopţi-de-groază… Două vechi popoare se contrariază; Au înscris, eroic, la Kosovopolie, Pagină de aur în neagra istorie; Înfrăţiţi prin moarte, înrudiţi prin sînge – Azi, batjocorită, Istoria plînge ! Basarabii cată mai adînc să intre În pămîntul negru, greu de oseminte: Mor şi înviază, ca-ntr-un vis dement, Cînd vecinii cîntă sub bombardament. S-a pornit Godzila să-i ucidă-n masă, Căci viteazul moare, robit nu se lasă … Lacomă, hidoasă şi descreierată, Fiara Barbariei, crimei destinată, Arde de dorinţa de-a-nghiţi un senvici Din Eroul lumii, Slobod Miloşevici; Ca orice jivină, cinică, haină, Victimei Godzila inventează vină: Că nu stă cuminte să o ciopîrţească Şi-astfel să ajungă-n borta-i diavolească; De cînd sînt, Barbarii au rînjit în cor „Moarte !” cui s-opune poftei oarbe-a lor; - O, Godzilă, trage, port pe piept un semn – Bestia ucide, eu şi mort sînt demn; Tu n-ai, dezmăţato (şi n-ai pricepe, dară), Dragostea fierbinte şi jertfa pentru Ţară ! Ne-ascultăm vecinul şi-i deplîngem soarta, Sîntem surzi la ruga-i şi facem pe moarta; Frăţia de veacuri ne-am abandonat-o: Sîrbii luptă singuri, Dacii-s slugi la NATO … Nopţi-de-Poezie lîngă Nopţi-de-groază: Două vechi popoare se contrariază. C. de Argeş, 7 iulie 83 e.d./ 1999

luni, 12 martie 2018

Condiții pentru Parlamentul paralel

Mă bucur de întrebare, deși răspunsul îl aveți în documentele oficiale ale Partidului Comuniștilor (tipărite și în ”Documentar”, ediția I și a II-a). Pentru toate funcțiile alese, inclusiv, chiar mai ales, pentru parlamentul paralel, ca și pentru cel real, vom respecta cele două condiții statutare: 1. Vor fi propuși numai Comuniști bolșevici (deci, nepeceriști), căci în partid se pot înscrie și peceriștii. 2. La 100 de Deputați vor fi propuși 10 intelectuali. Deduceți că în ”parlamentul” paralel, Comitetele județene vor propune, între cei șapte reprezentanți, un intelectual, un funcționar și cinci Țărani și Muncitori. Intelectualii din partid vor fi propuși sau îndrumați să candideze pentru funcții în Administrație, în raport de competențele lor profesionale dovedite prin activitate. Toți Comuniștii nu sînt opriți, ba sînt așteptați să depună oferte sau propuneri; hotărîrile de promovare se adoptă de organizația locală, se confirmă de Comitetele Județene și se validează de Comitetul Național; orice infirmare sau invalidare se motivează în scris. Vă reamintesc faptul că membrilor de partid li se distribuie gratuit (în contul taxei de înscriere) Statutul și Programul Politic care se vor tipări separat. Felicit pe cei care s-au înscris, îi așteptăm și pe alții. 12 martie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

duminică, 11 martie 2018

Comunicat

Comunicat privind ședința Comitetului Național Provizoriu Biroul Permanent al Comitetului Național al Partidului Comuniștilor aduce la cunoștință Comuniștilor și întregii populații că în luna mai va vea loc ședința lărgită a Comitetului Național, cu următoarea ordine de zi: 1. Probleme organizatorice 2. Măsuri pentru organizarea și întrunirea Parlamentului paralel 3. Lista proiectelor de Legi pentru prima sesiune a Parlamentului paralel (1. Lege pentru denumirea Țării, 2. Legea organizării politice, 3. Declarație privind independența și Suveranitatea țării, 4. Lege privind băncile, 5. Lege privind importul de produse și stabilirea prețului), 4. Declarație privind condamnarea Capitalismului, Imperialismului, Globalismului, Extremismului, Terorismului de stat, Fascismului. 5. Stabilirea invitaților (dintre persoanele oficiale) la parlamentul paralel. Așteptăm și alte propuneri. Devotat hotărîrii din 21 noiembrie 99 e.d./ 2016, Comitetul Național va pregăti proiectele necesare și propune ca toți Comuniștii să acționeze pentru desemnarea participanților la ședința proiectată precum și a celor șapte ”Deputați” din fiecare județ, pentru parlamentul paralel care urmează să cuprindă 300 de Deputați, așa cum a hotărît Poporul prin referendumul batjocorit de autoritățile oficiale. 11 martie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

joi, 8 martie 2018

Jos Frica !

Stimați tovarăși, Nu este loc pentru sărmana Frică, cea care ne-a fost insuflată de 72 de ani, dar mai ales după 22 decembrie; ea se svîrcolește și mîrîie de... frica noastră. Hai, s-o lăsăm uitată: avem drept constituțional de organizare politică, sîntem organizați, poftiți toți cei care vreți regim democrat, adică Socialism, intrarea este liberă. Aș dori ca toți cei care se consideră Comuniști, să nu posteze altceva decît textul: sînt Comunist, mă înscriu în Partidul Comuniștilor, adresa mea este... Luați, vă rog, exemplul membrilor Comitetului Național care apar în aceste spații electronice: Silvia ILIE, Ștefan Enache, Constantin Dascălu și, dacă vreți, subsemnatul. Vă mărturisesc faptul că în 1975, pe cînd mă aflam în închisoarea politică, mi se cerea să scriu, zilnic, o declarație, astfel: ”Subsemnatul, (...) declar că îmi retrag criticile și acuzațiile la adresa conducerii de partid și de stat...” Și eu am scris, în fiecare zi, declarația dictată: ”...declar că NU îmi retrag criticile și acuzațiile juste împotriva conducerii de partid și de stat...” Le răspundeam celor 450 de colegi, Deținuți Politici (cîți erau în închisoarea ”mea”, una din cele 18 existente în țară, toate construite de Burghezo-moșierime și utilizate în continuare de ciocoimea peceristă) la întrebarea ”nu ți-e frică, domnule ?” (toți ceilalți deținuți erau anti-comuniști ”): Nu, nu mi-e frică, doar o moarte am; o primesc în schimbul luptei pentru Dreptatea celor mulți ! Tot așa frumos vă spune tovarășa Silvia; o felicit ! 8 martie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 6 martie 2018

6 Martie 1945

6 Martie 1945 – Calea Democrației E clar pentru orice Romîn care nu este cîrcotaș: la 6 martie 1945 (anul 28 al Erei Democrate) că, după importantul eveniment social-politic și național din 23 August 1944 (anul 27 e.d.), primul și cel mai important pas spre democratizarea politică reală a țării s-a produs la 6 martie 1945, moment istoric de pionierat, definit prin desemnarea primului guvern de largă concentrare democratică, de sub conducerea Dr. jurist Petru Groza. Avocat cu activitate profesională prodigioasă, dar și cu avere, cu ciudate vederi politice de stînga, Dr. Petru Groza a fost cea mai bună, ba singura, alegere de excepție asupra căreia s-a orientat conducerea PCR pentru a-l desemna în funcția practică de conducător al statului, asigurîndu-se, prin această desemnare, intrarea pe calea spre regim politic democrat, demers care a început imediat cu justa desființare a marii proprietăți feudale și, evident, a moșierimii ca o clasă socială perimată și condamnată definitiv de istorie, ca principală frînă în dezvoltarea economică și cu mari consecințe în Romînia, obiectiv determinate de ponderea agriculturii față de alte ramuri ale economiei naționale. Caracterul democrat al Administrației naționale, în care Comuniștii colaborau cu reprezentanții claselor sociale opuse, a fost real și posibil prin aceea că partidul clasei muncitoare, PCR, avea o conducere bolșevică pe care și-a instituit-o la 8 Mai anul 4 e.d./ 1921, păstrîndu-și-o parțial în anii grei ai ilegalității din timpul odiosului regim burghezo-moșieresc interbelic, dar mai ales în anii Socialismului cînd, după 27 e.d./1944 și pînă în 22 decembrie 73 e.d./ 1989, conducătorii din vîrful ierarhiei au fost, spre cinstea și gloria lor și a Partidului însuși, Muncitori: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu. Nu ne îndoim că, dacă ar fi existat Doctrina Comunistă, cu prevederi clare privind constituirea Puterii, acești conducători, devotați cauzei maselor populare, nu acceptau degradarea esențială a politicii prin unirea, în 1948, cu inamicul cel mai însemnat al progresului social-politic – PSDR. Neposedînd Doctrina salvatoare, Comuniștii destoinici, fără îndoială bolșevici în esența atitudinii lor politice, care au condus partidul în cei 45 de ani, ar fi instaurat Puterea Democrată, iar acum, Poporul nostru ar fi fost singurul din lume cu societate socialistă în plină și amplă dezvoltare și evoluție spre Comunism. Unirea cu PSDR, gravă trădare a intereselor majore ale claselor muncitoare, a făcut ca, după mai puțin de patru ani, PMR, apoi PCR, să devină practic social-democrat, adică inamicul nr. 1 al Socialismului, să nu admită intrarea în Marea Adunare Națională a niciunuia dintre acei care, de drept, ar fi trebuit să ocupe peste 85 % din locuri: Muncitorii și Țăranii. De aceea, ei, mai ales ”minunata clasă muncitoare”, nefiind prezenți decît la Muncă, ci nu și la elaborarea legilor, în 14- 22 decembrie n-a avut cine să apere nici Socialismul și nici pe Președintele Republicii, conducător al marelui monolit trădător și criminal, PCR. Un singur om, ținut de zeci de ori la beci, Deținut Politic și victimă a tuturor formelor de represiune politică, inclusiv moartea (în 20 septembrie 1974, dar cu final eșuat, în mod miraculos), dar Comunist ne-pecerist, s-a ridicat pentru apărarea Socialismului, sub drapelul comunist; acela, fără falsă și ne-necesară modestie, este semnatarul prezentului text și cel care vă deschide porțile spre Partidul Comuniștilor. Trăiască 6 Martie 1945 ! 6 martie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu

Drapelul Comuniștilor

Drapelul cu simbolul Partidului Comuniștilor Pentru că mai mulți tovarăși îmi cer fie drapelul confecționat deja, fie datele necesare pentru confecționare (acțiune care se poate executa oriunde în țară și în străinătate). Drapelul este de culoare roșie, cu dimensiunile 100/50 cm. În interior, la intersectarea diagonalelor se pune simbolul, de culoare galbenă, cu diametrul dat de circumferința reunirii celor două unelte, Secera și Ciocanul, de 40 c,. Drapelul Partidului Comuniștilor se poate folosi oriunde în interioare, precum și în exterior la sediile organizațiilor ori la manifestații. Sediile (ca și manifestațiile stradale) sînt ocrotite de lege (la noi, sigur, dar cred că și în celelalte țări din UE). Vă felicit pe cei care v-ați hotărît să vă înscrieți în Partidul propriu (al Comuniștilor), vă urez și vă doresc succes, asigurîndu-vă de tot sprijinul Comitetului Național, al Biroului Permanent și al meu personal. Trăiască Socialismul, singura societate umană și democrată ! Trăiască 6 Martie 1945, ziua desemnării primului guvern de largă concentrare democrată al Romîniei ! 6 martie 101 e.d. Prof. Gheorghe Ungureanu