joi, 23 martie 2017

Un mecanism despotic de esență anti-democrată

La 9 martie a.c., Parlamentul European a adoptat raportul privind „Crearea unui mecanism al Uniunii pentru democrație, Statul de drept și drepturile fundamentale”, care împlinește rezoluția aceluiași parlament din 25 octombrie 2016 și, desigur, în esență aceste hotărîri pun în aplicare planul secret al Germaniei și Franței pentru crearea Imperiului Cotroman Romano-German, ca esență a noii închisori a popoarelor europene. Bănuim că acest afront barbar adus Poporului Dac (poreclit Romîn) a fost votat și de reprezentanții guvernului Romîniei (care nu sînt și ai Poporului nostru, deoarece noi nu am acceptat -nefiind nici măcar întrebați- îmbrîncirea în mocirla acestui imperiu). Evidențiem faptul că, în totalitate, textul proiectului de acord este esențialmente inadmisibil, tot eșafodajul asasinării popoarelor europene evitînd definirea științifică a noțiunilor de bază la care se referă documentul, anume: ”democrație” și ”stat de drept”, din a căror stîlcire derivă, fără nicio îndoială, că și ”drepturile fundamentale”sînt creionate într-o viziune despotică și sclavagistă. Nu putem pretinde de la parlamentarii romîni trimiși în parlamentul imperial ca să cunoască ori să accepte definițiile științifice ale noțiunilor discutate, motiv pentru care se impune ca toți cetățenii –este vorba în primul rînd de masele populare, formate din clasele sociale fundamentale, Muncitorimea și Țărănimea- afectați de barbarul proiect imperial să se preocupe de cunoașterea și folosirea corectă a cuvîntului ”democrație” și a sintagmei ”stat de drept”, care trebuie să fie, obligatoriu, complectată la forma ”stat de drept democrat”. Aceasta deoarece toate statele existente în prezent în lume –în afara celor puține care mai sînt democrate –China, Vietnam, Coreea Democrată, Cuba, Laos, Sry Lanka, alte cîteva în interiorul Indiei și unele în fostul spațiu sovietic- se prezintă ca state de drept, dar sînt, în realitate, state de drept anti-democrat, adică exact opusul ”statului de drept democrat”. Pentru înțelegerea și aplicarea corectă a celor două sintagme este imperios necesară definirea științifică a noțiunii ”democrație”, a cărei esență o formează Puterea în care să fie prezentate legal toate părțile statului, în proporția existentă în societate. De aici rezultă, pentru orice om care a parcurs clasele primare și este întreg la minte, că prioritatea obligatorie în drumul spre Democrație o formează organizarea politică a țării, care trebuie să fie realizată printr-o lege democrată, avînd în centrul ei definirea științifică a POLITICII și a PARTIDULUI, acestea fiind total absente în viața politică a Romîniei de după 1946 (la noi neexistînd în cei 71 de ani nici un partid politic propriu-zis). Pentru a ne salva, ca Stat și ca Popor, apoi ca Neam –toate fiind în mare și grav pericol- este neapărat necesar să dăm curs acestor trebuințe, începînd cu a înțelege esența noțiunilor, căci, vorba lui Victor Hugo, nimeni nu acceptă și nu face ceea ce nu înțelege. Pentru a înțelege ceea ce este vital, pentru noi, fiecare în parte și pentru toți, împreună, în clasa socială căreia îi aparținem, există o singură cale: înscrierea în partidul propriu, adică, în cazul oamenilor muncii, Partidul Comuniștilor. 16 martie 100 e.d./ 2017 Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

luni, 20 februarie 2017

Lecție de... Patriotism ?

Toți cademicienii Romîni în viață au învățat definirea Patriei, precum și Patriotismul, în timpul regimului democrat (=Socialismul), dar așa s-au fixat de bine în memoria și în comportamentul civic al d-lor încît imediat după dezmățul din 22 decembrie au uitat totul ori l-au transformat în contrariu prin multe din gesturile publice și oficiale, dintre care cel mai dezastruos este –în ciuda responsabilităților majore și esențiale ale Academiei- abandonarea scrierii oficiale, susținută chiar de către ea însăși, la începutul adoptării, total nejustificată, a grafiei latine în locul celei tradiționale specifice (cea chirilică), utilizată timp de un mileniu (862-1862 i.m.). Supusă, poate inconștient, poftelor imperiale ale unor străini –care salivează privind la bogățiile Patriei noastre, la potența fără egal a cetățenilor (în primul rînd a oamenilor de știință), la poziția geostrategică excepțională și la istoria multideca-milenară a Daciei și a Poporului Dac- Academia a paralizat, prin hotărîrea din 1993, cel mai important element distinctiv al Poporului nostru, Limba, intoxicată apoi de nenumărate viituri pestilențiale. Importanța profund negativă a acestei ”condamnări la moarte” a Limbii Dace, poreclită Romînă, nici nu mai trebuie argumentată, motiv pentru care amintesc doar faptul că mari savanți ai lumii din toate punctele cardinale afirmă temeinic probat, că Limba Poporului Dac este prima limbă a Omenirii și se vorbește, în stadii diferite de evoluție sau de conservare, pe toate continentele, inclusiv în localități sau țări cu utilizare compactă masivă (precum statul Punjab din India, de către 80.000.000 de locuitori). Scoaterea lui î cel real –Împăratul Limbii Dace- din scrierea cuvintelor și înlocuirea cu caracatița străină â, scris fără diacritice de Academia însăși, reprezintă cel mai cumplit și devastator atac împotriva Patriei; lăsată fără specific, porecla șută a numelui Țării ne-a dus în imperiul lingvistic, în general necunoscut, al Romaniei, în istoria întunecată a fragmentelor din evoluția Dacă sud-dunăreană, ne-a vărsat în mulțimea de 10-15 milioane a zavragiilor europeni care –ce coincidență, ca incident istoric !- tocmai și-au pus, prin televiziunile Ramaniei, nou nume care să se înrudească ușor-ușor cu al Romanilor și -de ce nu, de vreme ce locuim împreună în același spațiu ?- și cu al Romînilor… Probabil o nouă ”școală ardeleană” va aduce și alte modificări substanțiale pe care, din nou, cademia le va tivi cu comunicate Patriotice care cheamă la… unitate a… dezbinării, aceasta pentru că distinșii oameni de știință –cu remarcabile realizări de frunte în ansamblul planetei- nu le explică demonstranților ce este Politica și cum trebuie practicată ea prin intermediul Partidelor care să disocieze societatea în trebuințele specifice, de clasă, pe care să le exprime neîngrădit fiecare, ci nu să le… unească în Turmă (cum le e drag unora care se visează… Păstor !). Chiar am auzit pe unii dintre Dv, distinși Savanți, că ar fi bine să unească într-un tot unitar cele mai de seamă antonime; ar mai supraviețui firma ”Academia Romana” ? Comunicatul Academiei pare frumos și este scris, probabil, prin 1964, dar publicat acum, fără a se ține seama că Poporul nostru a involuat masiv în cei 27 de ani de cădere programată, astfel că, spre bucuria unora, semănăm mai mult cu o… populație, deja nomadă, parțial. Propun Academiei, deținătoarea de vîrf a științelor și cunoștințelor, să definească –nu se admite plagiere, căci nu se atribuie diplome sau titluri !- într-un apel-comunicat public, primii 10-12 termeni de maximă importanță politică; mă ofer să-i sugerez o posibilă listă. Îmi pot permite un mic exemplu ”poeticesc” ? Iată-l: Patriotismul ? Sentiment ce nu se-afirmă, Ci prin fapte se confirmă; Vorbe goale îl infirmă, De rămîne-o simplă firmă, Lozincardă și… infirmă ! 20 februarie 2017. Prof. Gheorghe Ungureanu

miercuri, 15 februarie 2017

Tovarăși Beneficiari, Adversari, Inamici

Deși am făcut permanent referiri la relaționarea noastră și a scrierilor noastre cu tot felul de cititori, există mereu între aceștia unii care dau replici de respingere (de cele mai multe ori nerespectuoasă). Dată fiind această realitate, mă simt dator să repet delimitările noastre esențiale: 1. Noi, Comuniștii, fie în numele nostru personal, fie al Partidului Comuniștilor, scriem numai pentru Tovarășii noștri, adică pentru membrii Partidului, precum și eventualii viitori membri, toți fiind Beneficiarii activității noastre prin esența statutară: reprezentarea, exprimarea și apărarea intereselor Oamenilor Muncii, în primul rînd ale claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea. Toți cei care nu se încadrează în această sferă pot să nu citească, iar dacă au făcut-o incidental, pot nesocoti: nu-i ating nici criticile și nici laudele noastre; ei nu există pentru noi și sînt liberi să-și îndrepte iubirea către cine o simt sau o doresc. 2. Beneficiarii, alții decît membrii noștri, vor fi toți cetățenii țării prin activitatea noastră ideologică și politică, mai ales atunci cînd vom fi prezenți în Putere sau în Administrație, iar cînd vom finaliza proiectele noastre de legi, vor fi beneficiari toți cetățenii, indiferent de clasa socială, așadar, inclusiv Burghezii, Moșierii și Bancherii, care vor fi apărați, în fața concurenților exteriori, prin măsurile promovate în interesul Patriei și al Propriului Popor. 3. Adversarii sînt și vor fi toți Competitorii care ne recunosc în aceeași calitate și relaționează cu noi în total respect. Noi recunoaștem, în acest climat, și o vom face permanent pe orice adversar care își declară suportul de clasă socială, așa cum o facem noi, chiar și -ori mai ales- atunci cînd vom fi majoritari în Putere și, astfel, vom organiza noi Administrația, singuri sau în colaborare cu unii adversari. Sub majoritatea noastră nu vor exista bălăcăreli și excluderi politice și ideologice (cu care sînt foarte obișnuiți peceriștii și par a se veșteji dacă nu le utilizează). 4. Inamicii noștri, actuali, trecuți și viitori, sînt peceriștii care nu acționează sub numele propriu; ascunși sub diferite numiri și porecle, ei vor fi crunt criticați, desființați de fapt, așa cum ne-au desființat ei pe noi (doar că nu-i vom duce la pușcărie, căci noi sîntem Comuniști, ci nu… peceriști anti-comuniști !). Îi vom accepta la colaborare numai dacă și după ce vor declara, fiecare pentru sine și pentru toți, de fiecare dată, pînă la sfîrșitul lumii: ”Sîntem lepădăturile peceriste care am degradat Socialismul, apoi l-am trădat, i-am asasinat pe conducătorii Eroi, după care i-am hulit cu hula care ni se cuvine nouă, devastînd tot ce a realizat Poporul, chiar sub conducerea noastră. Nu merităm, dar ne cerem iertare pentru lepădările noastre”. Știm că în internet nu există și nu scriu Comuniștii, decît cel mult unu la un milion. Dar cei care o fac și citesc mesajul nostru, pot să ne contacteze de îndată pentru a se înscrie în Partid; cine nu se înscrie, nu este, nu poate fi, Comunist. Aceasta deoarece noi trebuie să fim pregătiți pentru a candida la parlamentul viitor, cel mai tîrziu la 1 ianuarie 102 e.d./ 2019. Cum să vă propunem candidați, dacă nu existați ?!? Cu cele mai alese salutări tovărășești și urări de împliniri ! 15 februarie 100 e.d./ 2017. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

Ernesto Che Guevara

Medicul argentinian revoluționar, personaj interesant și fermecător, a slujit cauza revoluției cubaneze în rol de Comandant, sub comanda lui Fidel Castro Ruz, Comandantul Suprem, devenind Ministru, după victoria revoluției socialiste, ipostază în care nu s-a simțit bine și a plecat să ”haiducească” în Bolivia, cu o mînă de oameni. A devenit prototipul din Stînga al acțiunilor revolute de pe întreaga planetă; sub efigia lui de contrarevoluționar se pregătesc -de către Imperialism- și se desfășoară contrarevoluțiile, numite absolut impropriu, revoluții, de tip ”maidan”, din America Latină la Kiev, încercate și la București prin împingerea în față a tinerilor agresivi și sălbatici. Efigia lui Che este simbolul destabilizării, al exportului de Contrarevoluție; nu trebuie asociată cu Socialismul, cu revoluția socialistă, nici vorbă cu... Comunismul. De altfel, după 22 decembrie-cel-negru, în niciun text -inclusiv în internet sub condeiul anti-comuniștilor care își spun ”comuniști”- nici o dată (în afară de cărțile și articolele noastre) nu s-a folosit corect termenul Comunismul. El este propriu pentru societatea viitoare -poate peste cîteva secole- imaginată teoretic de Doctrina Comunistă, după ce în Putere vor fi majoritari reprezentanții Partidului Comuniștilor, instaurînd, astfel, Puterea Democrată. Din această Putere nu pot lipsi reprezentanții celorlalte clase/ categorii politice, dacă și cît timp în societate acestea vor exista numericește ca să poată duce în Putere cel puțin un Deputat.. Socialismul primar, inaugurat o dată cu debutul Erei Democrate, la 7 Noiembrie 1917, nu a evoluat corect în acest prim secol scurs deja, prin promovarea -impusă de existența și caracteristica specifică a Capitalismului și Imperialismului, agresivitatea- promovînd și astăzi simbolurile, nepermise în Politică, de luptă fizică: pumnul, ciomagul, pistolul, kalașnikovul - care nu au nicio justificare dacă legea țării permite organizarea politică. Deci, chemarea la ”maidan” prin prezența efigiei lui Che este contrară Doctrinei Comuniste, doctrină a Libertății Totale, Depline, Definitive, Unitară și Unică. La aceasta nu se poate ajunge cu kalașnikovul, ci cu organizarea politică. Unde apare Che, drumul spre Socialismul și spre visul pentru Comunism este blocat. Calea noastră, a Comuniștilor, are însemnele Muncii: Secera și Ciocanul; organizați, sub acest simbol, sînteți Comuniști. 15 februarie 100 e.d./ 2017. Prof. Gheorghe Ungureanu

marți, 14 februarie 2017

Un comentariu: CADEMIA

9 februarie 100 e.d./ 2017: Care Patriotism ?!? Cademia Romînă este cea dintîi între instituțiile statului denigratoare ale Poporului și Patriei; ea este cea care a tras apa peste Regele rostirii Limbii Dace - Î. De la aceasta pornind, totul este falsitate și lălăială (cum ne-a spus-o, dumirit -cam tîrziu- fostul Președinte Eugen Simion, pentru care îl felicităm !). Popoarele care își pierd rostirea și scrierea proprie -cum se întîmplă la noi după întunecatul an 1993- sînt împinse înspre Haos și Pieire, așa cum se petrece anarhic (dar bine organizat) în Romînia de 27 de ani. Distinși Nemuritori, aveți, desigur, merite științifice de mare importanță -pe care nu le putem cuprinde noi, muritorii- dar, fără îndoială, nu aveți Patrie, căci dv. constituiți ”Academia Romana” (ca în emblemă), chiar după multe-multe secole de la dispariția Romanilor; ce să mai vorbim ?!? Ați uitat că prima îndatorire -pe care v-ați impus-o în urmă cu 150 de ani- a fost APĂRAREA, ci nu desființarea Limbii Naționale... Apoi, distinși tovarăși, cum de ați uitat -toți v-ați instruit la bază în timpul statului cu regim politic democrat- ce este ”statul de drept” adevărat, adică cel democrat, insinuînd că cel despotic și retrograd, devastator al întregii agoniseli, de zeci de mii de ani, a Poporului Dac, acest stat post-decembrist ar fi ”stat de drept” democrat ??? Un asemenea stat ar îmbrînci, oare, țara (”Patria” !) în Oborul imperial al Europei ? Ne-ar pune Vatra la dispoziția blocurilor militare agresoare ? Ar instala în țară hoardele fasciste ale USA ? Și ar trimite cincimea tînără și viguroasă de cetățeni să devină ”sclavi fericiți” pe plaiuri străine ??? Pe ce lume trăiți, distinși savanți ? Cine v-a redactat Apelul peceristic și l-ați semnat ca orbii ?!? Cu înalt respect pentru instituția și titlurile Dumneavoastră ! 9 februarie în anul 100 al Erei Democrate (intrată în Istoria Omenirii la 7 Noiembrie 1917). Prof. Gheorghe Ungureanu (din Orașul Curtea de Argeș) Comentariul se referă la: APEL LA PATRIOTISM. Academia Română, mesaj către poporul român și instituțiile statului

duminică, 12 februarie 2017

D O I N Ă

Nori de ploaie se adună Dinspre Cluj spre Odorhei: Unii vor să ne impună Să jucăm cum cîntă ei. Minţile au luat-o razna; Umblă zvonul deşănţat Că-n Harghita şi Covasna Vor să facă "stat" în Stat ! S-a udat de lacrimi pragul; În Cristuru e prăpăd ! Imnul romînesc şi steagul Nu se-aud şi nu se văd ! Crişul, Mureşul, Tîrnava Poartă jalea în aval. Nesfîrşită e gîlceava; Nu e linişte-n Ardeal. Munţii stau să răbufnească; Fierbe galbenul podiş ! Vatra sfîntă strămoşească E tăiată-n curmeziş. Se anunţă o Furtună Cu efect devastator: Impostorii vor să pună Pe cultură sigla lor. Atmosfera prevesteşte Un pericol iminent ! Tot ce sună romîneşte Capătă un alt accent. Graiul nostru plîns pe vetre, Legănat de cărărui, E lovit mereu cu pietre Ca un pom al nimănui... Nu lăsaţi ca vorbitorii Altor limbi pe-acest pămînt, Să ne umble prin istorii Şi să muşte din cuvînt ! Neamul Romînesc nu piere; Dacii încă mai trăiesc ! Scoateţi steagul la vedere Şi-n Ţinutul Secuiesc ! De pe stîncile străbune Decebal ne dă curaj ! Faceţi imnul să răsune Peste Mureş, pîn-la Blaj ! Nu permitem celor care Se pretind aici stăpîni, Să ne calce în picioare Demnitatea de Romîni ! 12 februarie 2017

miercuri, 8 februarie 2017

Pentru o manifestație Politică !

Partidul Comuniștilor 8 februarie 100 e.d./ 2017 Să evităm repetarea Gunoiadei de la începutul Contrarevoluției ! Manifestația maidanezilor din Romînia riscă să degenereze periculos, pentru că cele două ”tabere” -ambele de dreapta, conduse din afara țării- chiar aceasta urmăresc; le-ar conveni de minune o nouă ”Gunoiadă”, pentru ca, pe acest fond, să ne poată sfîrteca Patria, speculînd nemulțumirile populației, din ce în ce mai multe și mai profunde. Dar nu tinerii -ne-frumoși și ne-liberi- din Stradă sînt principalele victime, ci mai ales cei care nu sînt în stradă, căci se află ”sclavi fericiți” pe meleaguri străine, cu alte Gunoiade. O explozie anarhică a nemulțumirilor (dirijată însă negativ la adresa Poporului) va determina consecințe extrem de grave, cu urmări istorice de necuprins. De aceea trebuie stopată orice manifestație anarhică (bine organizată de inamicii Poporului) și înlocuite cu justa și reala determinare politică, participarea, structura și conducerea actanților, precum și țintele critice, acestea nefiind, în realitate, Președintele și Guvernul, ambele instituite relativ corect, ci ”parlamentul”, care, în fond, nu este Parlament, ci o gașcă în care nu sînt reprezentați decît infractorii (și bogații cei mari care sînt subsumați în această noțiune). Certitudinea acestui mod de gîndire ne-o dă situația reală rezultată din votare: doar 38 % prezență la vot, din care ”parlamentul” constituit cu cca 30 % (celelalte voturi fiind sub ”pragul” banditesc). Așadar, este nevoie de reprezentare unanimă anti-parlamentară, la o manifestație calmă, frumoasă, respectuoasă, evident, legală, pe care s-o organizeze cei năpăstuiți de Contrarevoluție: acei 62 % absenți + cei respinși la poarta legislativului. Această reprezentare este asigurată 100 % de către cele 110 partide legal înscrise, cărora le transmitem din nou invitația de a-și onora mandatul politic pe care și l-au asumat prin înființare și înregistrare oficială. În acest scop ne repetăm disponibilitatea pentru inițierea organizării. Președinte al Partidului Comuniștilor, Prof. Gheorghe Ungureanu