miercuri, 15 februarie 2017

Tovarăși Beneficiari, Adversari, Inamici

Deși am făcut permanent referiri la relaționarea noastră și a scrierilor noastre cu tot felul de cititori, există mereu între aceștia unii care dau replici de respingere (de cele mai multe ori nerespectuoasă). Dată fiind această realitate, mă simt dator să repet delimitările noastre esențiale: 1. Noi, Comuniștii, fie în numele nostru personal, fie al Partidului Comuniștilor, scriem numai pentru Tovarășii noștri, adică pentru membrii Partidului, precum și eventualii viitori membri, toți fiind Beneficiarii activității noastre prin esența statutară: reprezentarea, exprimarea și apărarea intereselor Oamenilor Muncii, în primul rînd ale claselor sociale fundamentale –Muncitorimea și Țărănimea. Toți cei care nu se încadrează în această sferă pot să nu citească, iar dacă au făcut-o incidental, pot nesocoti: nu-i ating nici criticile și nici laudele noastre; ei nu există pentru noi și sînt liberi să-și îndrepte iubirea către cine o simt sau o doresc. 2. Beneficiarii, alții decît membrii noștri, vor fi toți cetățenii țării prin activitatea noastră ideologică și politică, mai ales atunci cînd vom fi prezenți în Putere sau în Administrație, iar cînd vom finaliza proiectele noastre de legi, vor fi beneficiari toți cetățenii, indiferent de clasa socială, așadar, inclusiv Burghezii, Moșierii și Bancherii, care vor fi apărați, în fața concurenților exteriori, prin măsurile promovate în interesul Patriei și al Propriului Popor. 3. Adversarii sînt și vor fi toți Competitorii care ne recunosc în aceeași calitate și relaționează cu noi în total respect. Noi recunoaștem, în acest climat, și o vom face permanent pe orice adversar care își declară suportul de clasă socială, așa cum o facem noi, chiar și -ori mai ales- atunci cînd vom fi majoritari în Putere și, astfel, vom organiza noi Administrația, singuri sau în colaborare cu unii adversari. Sub majoritatea noastră nu vor exista bălăcăreli și excluderi politice și ideologice (cu care sînt foarte obișnuiți peceriștii și par a se veșteji dacă nu le utilizează). 4. Inamicii noștri, actuali, trecuți și viitori, sînt peceriștii care nu acționează sub numele propriu; ascunși sub diferite numiri și porecle, ei vor fi crunt criticați, desființați de fapt, așa cum ne-au desființat ei pe noi (doar că nu-i vom duce la pușcărie, căci noi sîntem Comuniști, ci nu… peceriști anti-comuniști !). Îi vom accepta la colaborare numai dacă și după ce vor declara, fiecare pentru sine și pentru toți, de fiecare dată, pînă la sfîrșitul lumii: ”Sîntem lepădăturile peceriste care am degradat Socialismul, apoi l-am trădat, i-am asasinat pe conducătorii Eroi, după care i-am hulit cu hula care ni se cuvine nouă, devastînd tot ce a realizat Poporul, chiar sub conducerea noastră. Nu merităm, dar ne cerem iertare pentru lepădările noastre”. Știm că în internet nu există și nu scriu Comuniștii, decît cel mult unu la un milion. Dar cei care o fac și citesc mesajul nostru, pot să ne contacteze de îndată pentru a se înscrie în Partid; cine nu se înscrie, nu este, nu poate fi, Comunist. Aceasta deoarece noi trebuie să fim pregătiți pentru a candida la parlamentul viitor, cel mai tîrziu la 1 ianuarie 102 e.d./ 2019. Cum să vă propunem candidați, dacă nu existați ?!? Cu cele mai alese salutări tovărășești și urări de împliniri ! 15 februarie 100 e.d./ 2017. Prof. Gheorghe UNGUREANU, Președintele Partidului Comuniștilor

Niciun comentariu: